characterized by sudden and violent force

listen to the pronunciation of characterized by sudden and violent force
Английский Язык - Турецкий язык

Определение characterized by sudden and violent force в Английский Язык Турецкий язык словарь

impetuous
impetuously düşünmeden
impetuous
{s} düşünmeden yapılan
impetuous
{s} aceleci

Bu kadar aceleci olma. - Don't be so impetuous.

impetuous
düşünmeden hareket eden
impetuous
atılgan
impetuous
düşünmeden yapllan
impetuous
sert
impetuous
{s} şiddetli
impetuous
{s} düşüncesizce yapılan
impetuous
{s} hızlı
impetuous
zorlu
impetuous
{s} coşkun
impetuous
acele ve şiddetle
impetuous
{s} tez canlı
impetuous
{s} çabuk, hızlı
Английский Язык - Английский Язык
impetuous
characterized by sudden and violent force

  Расстановка переносов

  char·ac·ter·ized by sud·den and vi·o·lent force

  Турецкое произношение

  kerıktırayzd bay sʌdın ınd vaylınt fôrs

  Произношение

  /ˈkerəktərˌīzd ˈbī ˈsədən ənd ˈvīlənt ˈfôrs/ /ˈkɛrəktɜrˌaɪzd ˈbaɪ ˈsʌdən ənd ˈvaɪlənt ˈfɔːrs/

  Слово дня

  paparazzo
Избранное