ceiling and visibility unlimited

listen to the pronunciation of ceiling and visibility unlimited
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) tavan ve görüş açık
ceiling and visibility unlimited

  Расстановка переносов

  ceil·ing and vis·i·bi·li·ty un·li·mi·ted

  Турецкое произношение

  silîng ınd vîzıbîlîti ınlîmıtıd

  Произношение

  /ˈsēləɴɢ ənd ˌvəzəˈbələtē ənˈləmətəd/ /ˈsiːlɪŋ ənd ˌvɪzəˈbɪlɪtiː ənˈlɪmətəd/

  Слово дня

  amative
Избранное