ceiling and visibility unlimited

listen to the pronunciation of ceiling and visibility unlimited
Englisch - Türkisch
(Askeri) tavan ve görüş açık
ceiling and visibility unlimited

  Silbentrennung

  ceil·ing and vis·i·bi·li·ty un·li·mi·ted

  Türkische aussprache

  silîng ınd vîzıbîlîti ınlîmıtıd

  Aussprache

  /ˈsēləɴɢ ənd ˌvəzəˈbələtē ənˈləmətəd/ /ˈsiːlɪŋ ənd ˌvɪzəˈbɪlɪtiː ənˈlɪmətəd/

  Wort des Tages

  scrannel
Favoriten