capabilities

listen to the pronunciation of capabilities
Английский Язык - Турецкий язык
becerileri
yetenekler
yetenek
(Askeri) İMKAN VE KABİLİYETLER: Yabancı bir milletin; milli gayelerini, savaşta ve barışta, gerçekleştirmek için kudreti dahilindeki hareket tarzları. Ayrıca bakınız: "enemy capabilities"
capability
{i} kabiliyet
capabilities.
yetenekleri
capability
{i} yetenek
capability
{i} kapasite
capability
imkan
capability
yetke
capability
yararlılık
capability
(Politika, Siyaset) kudret
capability
sığa
capability
yeteneklilik
capability
istidat
capability
{i} iktidar
Coast Guard capabilities plan
(Askeri) Sahil Güvenlik İmkan ve Kabiliyetler Planı
Joint Strategic Capabilities Plan
(Askeri) Müşterek Stratejik Kabiliyetler Planı
Navy Capabilities and Mobilization Plan
(Askeri) Deniz Kuvvetleri İmkan, Kabiliyetler Ve Seferberlik Planı
area communications electronics capabilities
(Askeri) bölge muhabere elektronik imkan ve kabiliyetleri
army strategic capabilities plan
(Askeri) KARA KUVVETLERİ STRATEJİK KABİLİYETLER PLANI: Müşterek plandaki direktifi geliştirmek ve genişletmek suretiyle müşterek kabiliyetler planını destekler
bulk petroleum capabilities report
(Askeri) döküm akaryakıt imkan ve kabiliyetler raporu
capability
{i} güç
capability
gücü yetme
capability
(Askeri) İMKAN VE KABİLİYET: Belirli bir hareket tarzını başarıya götürme, icra kudreti. Bir imkan ve kabiliyet, belirli bir maksada yöneltilmemiş de olabilir
capability
{i} ehliyet
construction capabilities contract (Navy); Construction Capabilities Contract Pr
(Askeri) İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi (Deniz Kuvvetleri); İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi Süreci; İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi Programı
enemy capabilities
(Askeri) DÜŞMAN İMKAN VE KABİLİYETLERİ: Düşmanın maddi iktidarı dahilinde bulunan ve benimsendiği takdirde, kendi vazifemizin yapılmasına tesir eden hareket tarzları. Bu terim; yalnız taarruz, savunma veya muharebeyi kesme gibi, genel hareket tarzlarına değil; fakat, her genel hareket tarzı içinde yapılmasımümkün olan özel hareket tarzlarına da sahiptir. Düşmanın imkan ve kabiliyetleri zaman, mekan, hava durumu, arazi durumu, düşman birliklerinin kuvvet ve tertibatı gibi askeri harekat üzerine etki faktörlere göre kıymetlendirilir. Stratejik anlamda; bir milletin imkan ve kabiliyetleri, o milletin, milli hedeflerini yerine getirmesi için barışta ve savaşta kudreti dahilinde bulunan hareket tarzlarını ifade eder. Ayrıca bakınız: "capabilities"
enemy capabilities
(Askeri) Düşman imkan ve kabiliyeti
fire capabilities chart
(Askeri) ATIŞ İMKAN VE KABİLİYETLER ŞEMASI: Bir birlikteki silahların büyük kısmı tarafından kundak atmadan ateş altına alınabilecek bölgeleri gösteren ve genelde taslak olarak yapılan kroki
foreign intelligence requirements capabilities and priorities
(Askeri) yabancı istihbarat ihtiyaçları, kabiliyetleri ve öncelikleri
joint strategic capabilities plan
(Askeri) MÜŞTEREK STRATEJİK İMKAN VE KABİLİYETLER PLANI: Müteakip yıla ait ABD milli hedeflerini ve politikasını askeri hedefler ve stratejik kavramlar (konseptler) halinde ifade eden ve ABD. nin bu günkü imkan ve kabiliyetlerine uygun soğuk, mevzii ve genel harple ilgili askeri görevleri açıklayan kısa vadeli mevcut imkan ve kabiliyetler planı
joint warfighting capabilities assessment
(Askeri) müşterek muharip imkan ve kabiliyetler değerlendirmesi
management capabilities
yönetim yetileri
maneuver control system; Military Capabilities Study; mine countermeasures ship;
(Askeri) manevra kontrol sistemi; Askeri İmkan Ve Kabiliyetler Çalışması; mayın önleme gemisi; modüler geçiş yolu sistemi
method of capabilities
(Askeri) DÜŞMAN KABİLİYETLERİNİ TESPİT USULÜ: Düşman tarafından tatbiki mümkün olan bütün hareket tarzları üzerinde inceleme yapmak suretiyle, bir harekatı planlama usulü. Bu usulü kullanırken, düşmanın takip etmesi mümkün görülen hareket tarzlarının hepsi gözden geçirilir. Neticede, düşmanın seçmesi muhtemel ve bizim için en tehlikeli olan hareket tarzı üzerinde karara varılır
peculiar capabilities
(Askeri) özel imkan ve kabiliyetler
peculiar capabilities
(Askeri) ÖZEL İMKAN VE KABİLİYETLER: Bir kuvvet komutanlığı kuruluşunda bulunup diğer kuvvet komutanlıklarında mevcut olmayan ve verilmiş görevlerin başarılı şekilde ifasını temin için bu kuvvet komutanlığı tarafından gösterilmesi gereken lojistik destek faaliyetleri
residual capabilities assessment; riot control agent
(Askeri) kalan imkan ve kabiliyetleri değerlendirme; isyan bastırma kimyasal maddesi
service peculiar logistics capabilities
(Askeri) SINIF LOJİSTİK DESTEK KABİLİYETLERİ: Belirli bir yardımcı sınıfın kuruluşunda bulunan ve verilen görevlerin başarılı şekilde yapılmasını sağlamak için, bu yardımcı sınıf tarafından yerine getirilmesi gereken lojistik destek faaliyetleri. Sınıflar arası destek tahsisleri hesaplanırken kullanılır
tactical exploitation of national capabilities
(Askeri) ulusal imkan ve kabiliyetlerin taktik kullanımı
Английский Язык - Английский Язык
The resources, both financial and organizational, that can be brought to bear in pursuit of strategies
How well a piece-of hardware or software can perform its function(s); for example, a modem may transmit data at 33Kbps;a digital camera may-capture images with 1200 x 800 pixel resolution
¾ These data describe the list or range of configurable values for each hardcopy, configuration datum ¾ for example, a list of supported paper sizes For more information, see Appendix D, "Hardcopy "
are repeatable patterns of action in the use of assets to create, produce and/or offer products to a market
plural of capability
A company's distinctive competencies to do something well and efficiently p 663
capability
Capacity of being used or improved
capability
{i} ability, skill, general ability or power of an organization or a machine to be used to do something or to do something
capability
{n} a capacity, capable state, fitness
Extended Capabilities Port
parallel port which expanded capabilities, high-speed parallel port which supports bidirectional communication, ECP
capability
If you have the capability or the capabilities to do something, you have the ability or the qualities that are necessary to do it. People experience differences in physical and mental capability depending on the time of day The standards set four years ago in Seoul will be far below the athletes' capabilities now. = ability
capability
the susceptibility of something to a particular treatment; "the capability of a metal to be fused"
capability
the ability of a group of people to do certain things
capability
A token that grants the bearer permission to access an object or service In Kerberos, this might be a ticket whose use is restricted by the contents of the authorization data field, but which lists no network addresses, together with the session key necessary to use the ticket
capability
The quality of being capable; capacity; capableness; esp
capability
the quality of being capable -- physically or intellectually or legally; "he worked to the limits of his capability" an aptitude that may be developed the susceptibility of something to a particular treatment; "the capability of a metal to be fused
capability
The ability to successfully perform an operation or accomplish an objective The evaluation of capabilities includes an assessment of a force's current situation as well as its organization, doctrine, and normal TTPs Capabilities are stated in terms of broad COAs and supporting operations Generally, only capabilities that will influence accomplishment of the friendly command's mission are addressed
capability
The maximum load that a generating unit, generating station, or other electrical apparatus can carry under specified conditions for a given period of time without exceeding approved limits of temperature and stress
capability
Identification of an object that specifies the access privileges given to the accessor possessing the ability
capability
The power or ability to generate an outcome
capability
The maximum load that a generating unit, power plant, or other electrical apparatus can carry under specified conditions for a given period of time, without exceeding its approved limits of temperature and stress
capability
The ability of a transport mode to provide the appropriate equipment and conditions for moving specific kinds of goods p 406
capability
The capability of a process is how the process performs compared to its specification limits or requirements
capability
intellectual power or ability
capability
An operational outcome or effect that users of equipment need to achieve As a Systems Engineering Term: The operational need which is satisfied by the deployment of an operational system integrated with other co-operating systems
capability
A context specific skill that can be broken down to its component behaviours
capability
The maximum load that a generating station can carry under specified conditions for a given period of time without exceeding approved limits of temperature and stress
capability
A country's military capability is its ability to fight in a war. Their military capability has been reduced because their air force has proved not to be effective
capability
an aptitude that may be developed
capability
The "intrinsic ability" of land is ability to produce some resource, crop, or use type intensity, and quality on a sustained basis (i e , without significant resource deterioration over the time span of renewing biogeochemical cycles), unaltered by any level of potential, future human management activities or other type of alternation) "Feasibility" refers to usability; potential ratings based on an evaluation of offsite factors -- such as accessibility, present and forecasted socioeconomic conditions, technological developments, etc
capability
The measure of a threat's technical expertise or knowledge of a system's connectivity
capability
The ability of a suitably organized, trained, and equipped entity to access, penetrate, or alter government or privately owned information or communications systems and/or to disrupt, deny, or destroy all or part of a critical infrastructure
capability
A protected pointer or name, implemented with bits but situated so that the holder and user lacks access to those bits Capabilities may be passed among programs but only by means of protocols that specifically allow capabilities to be passed, as they are not data In a capability system: For a program to access an object it is necessary and sufficient for that program to hold and designate a capability to that object The capability is the only system mechanism used to name or locate user or system components within the system Thus to employ the authority of a capability, the program must designate that capability as it employs its authority Here is Jonathan Shapiro's introduction to capabilities
capability
– Assesses your Association’s current technical capabilities and practices What are you doing today? Is it the right thing to be doing? Is the technology you’ve implemented best for your organization?
capability
the capacity of a person to complete a specified assessable action in a defined range of complexity, context and purpose Capability results from learning and is specified in terms of knowledge, skill, abilities and values (See competence )
capability
– The potential of an area of land/or water to produce resources, supply goods and services, and allow resource uses under a specified set of management practicews and at a given level of management intensity
capability
The maximum load that a machine, station or system can carry under specified conditions for a given interval without exceeding approved limits
capability
an aptitude that may be developed the susceptibility of something to a particular treatment; "the capability of a metal to be fused
capability
CAPABILITY is the maximum electrical load which a generating station or electrical equipment can carry under specific conditions for a given period of time, without exceeding approved limits of temperature and stress
capability
the quality of being capable -- physically or intellectually or legally; "he worked to the limits of his capability"
capability
the ability to accomplish a task
capability
Data processing equipment characteristic by which one machine may accept and process data without conversion or code modification
capability
A person's ability to demonstrate that s/he is able to meet all the professional demands made in the job For one of a variety of reasons, a person may be incompetent in an essential part of a job
capability
An ability given to operators that enables them to perform a specific action These are edited by administrators on an organizational basis from the WebCheckout Operator Administration screen
capabilities

  Турецкое произношение

  keypıbîlıtiz

  Произношение

  /ˌkāpəˈbələtēz/ /ˌkeɪpəˈbɪlətiːz/

  Видео

  ... our coal, our gas, our nuclear, our renewables. I believe very much in our renewable capabilities; ...
  ... The phone has the same capabilities we just demonstrated. Cloud music access, off-line ...

  Слово дня

  onychophagia
Избранное