can be used in place of either pass or fold depending on the context

listen to the pronunciation of can be used in place of either pass or fold depending on the context
Английский Язык - Турецкий язык

Определение can be used in place of either pass or fold depending on the context в Английский Язык Турецкий язык словарь

pass
{i} giriş

Yeryüzüne ilk çıkışından beri, insan oğlu bilgi topladı ve faydalı fikirleri diğer insanlara bildirme girişiminde bulundu. - Since their first appearance on earth, men have gathered information and have attempted to pass useful ideas to other men.

Taro büyük olasılıkla üniversite giriş sınavını geçecek. - Taro is very likely to pass the university entrance examination.

pass
{i} kanal

Gemi Panama Kanalından geçti. - The ship passed through the Panama Canal.

Bu gemi, kanaldan geçmek için fazla büyük. - This ship is too big to pass through the canal.

pass
{i} geçit

Binanın içinde gizli bir geçit bulduk. - We found a secret passage into the building.

Solda gizli bir geçit var. - There's a secret passage on the left.

pass
sona ermek
pass
pas demek
pass
(Kanun) kararlaştırmak
pass
sınavda geçmek
pass
{f} geç

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If he studied hard, he could pass the exam.

Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir. - If she studied hard, she could pass the exam.

pass
pas

Pasaportta ismi olan kişi kelimelerle tanımlanıldı. - The person whose name was on the passport was described with words.

Eğer yurt dışına gidiyorsanız, bir pasaporta sahip olmak gereklidir. - If you are going abroad, it's necessary to have a passport.

pass
uzatmak
pass
baştan çıkarma
pass
başarmak
pass
kazanmak
pass
(Askeri) KISA İZİN YETKİSİ: Böyle bir izinin verilmesi hususunda tanınan yetki
pass
{f} piyasaya sürmek
pass
{f} onaylanmak
pass
{i} paso
pass
{f} devretmek
pass
kab

O bir üniversite öğrencisi olarak kabul edilmektedir. - He passes for a college student.

Yeni bir yol inşa edilmesi kararı kabul edildi. - The resolution that a new road be built was passed.

pass
{f} bildirmek
Английский Язык - Английский Язык
pass
can be used in place of either pass or fold depending on the context

  Расстановка переносов

  Can be used in place of ei·ther pass or fold depending on the con·text

  Турецкое произношение

  kın bi yuzd în pleys ıv aydhır päs ır fōld dîpendîng ôn dhi käntekst

  Произношение

  /kən bē ˈyo͞ozd ən ˈplās əv ˈīᴛʜər ˈpas ər ˈfōld dəˈpendəɴɢ ˈôn ᴛʜē ˈkäntekst/ /kən biː ˈjuːzd ɪn ˈpleɪs əv ˈaɪðɜr ˈpæs ɜr ˈfoʊld dɪˈpɛndɪŋ ˈɔːn ðiː ˈkɑːntɛkst/

  Слово дня

  sciapodous
Избранное