cılız

listen to the pronunciation of cılız
Турецкий язык - Английский Язык
scrawny
weak

Tom is too weak to lift himself. - Tom kendini kaldırmak için çok cılız.

He was quite weak in his childhood. - Çocukluğunda oldukça cılızdı.

puny
lean
skinny

How dare you call me skinny and ugly? - Bana cılız ve çirkin demeye nasıl cesaret edersin?

feeble
tender
meager
gaunt
hager
sickly
fatless
puny, thin, undersized, weak
spindling
thin, lean, puny, gaunt, weak
of poor physique
scraggy
rickety

Tom carefully climbed up the rickety staircase. - Tom cılız merdivene dikkatlice tırmandı.

undersized
spindly
weak, dim (light)
thin
cılız, zayıf, çelimsiz çocuk
feeble, weak, frail child
cılız bir sesle konuşmak
bleat
cılız bir şekilde
leanly
cılız bir şekilde
gauntly
cılız hayvan
weakling
cılız kimse
weakling
cılız kimse
weed
cılız töz
(Madencilik) low-grade ore
zayıf ve cılız
weak and feeble
daha cılız
sicklier
Турецкий язык - Турецкий язык
Güçsüz, sönük
Güçsüz, sönük (ışık)
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif: "Hanın sahibi cılız bir adamdı."- S. F. Abasıyanık
cılız
Избранное