by, denoting the cause or means

listen to the pronunciation of by, denoting the cause or means
Английский Язык - Турецкий язык

Определение by, denoting the cause or means в Английский Язык Турецкий язык словарь

with
{e} ile

Bir mektubu kurşun kalem ile yazmamalısın. - You must not write a letter with a pencil.

Batman, Robin ile arkadaştır. - Batman is friends with Robin.

with
ile beraber

Tom Mary ile beraber çıkmamı öneren kişiydi. - Tom was the one who suggested that I go out with Mary.

Emily ile beraber gitmek istiyorum. - I want to go together with Emily.

with
-e karşı
with
-den yana
with
-e karşın
with
-i olan
with
yanında

Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım. - I took sides with them in the argument.

Yanında sadece 100 yeni vardı. - He had only one hundred yen with him.

with
-e rağmen
with
uyanık
with
canlı

Ben özellikle bu canlı portreden memnunum. - I am pleased with this vivid portrait in particular.

Kedi canlı bir fare ile oynuyordu. - The cat was playing with a live mouse.

with
-in lehinde
with
yanına

Herkese karşı kaba davranamazsın ve sonsuza dek onun yanına kalacağını bekleyemezsin. - You can not be rude to everyone and expect to get away with it forever.

Tom böyle bir şey yapamaz ve yanına kar kalmaz. - Tom can't do such a thing and get away with it.

with
geri

Bence herkes biraz pişmanlık ile kendi çocukluğuna geri bakar. - I think everyone looks back on their childhood with some regret.

Sonunda, Almanlar geri çekilmeye zorlandı. - In the end, the Germans were forced to withdraw.

with
ile beraber/birlikte, ile: She's living with her aunt. Teyzesiyle beraber oturuyor. Will you come with us? Bizimle gelir misin? Wisdom
with
-li
with
(İnşaat) ile, birlikte
with
nedeniyle

Hastalık nedeniyle ödevimde erkek kardeşime yardım ettirmek zorunda kaldım. - I had to have my brother help me with my homework due to illness.

Tom soğuk algınlığı nedeniyle hastalandı ve okula gidemedi. - Tom came down with a cold and couldn't go to school.

with
edat
with
sayesinde

Yardımın sayesinde başarabildim. - With your help, I could succeed.

Yeteneğin sayesinde çok para kazanabilmelisin. - With your talent, you should be able to make a lot of money.

Английский Язык - Английский Язык
{p} with
by, denoting the cause or means

    Расстановка переносов

    by, de·not·ing the cause or means

    Произношение

    Слово дня

    mojo
Избранное