bulky

listen to the pronunciation of bulky
Английский Язык - Турецкий язык
iri yarı
hantal
iriyarı
iri cüsseli
(Denizbilim) yığıntılı
gövdeli
(Biyokimya) yapılı
(Ticaret) dökme
hacimli
çok yer kaplayan
büyük

Bu hediyeler gerçekten büyük. - These presents are really bulky.

Bu kutu taşımak için çok fazla büyüktür. - This box is too bulky to carry.

iri

Bu ahşap mobilya parçası fazla iridir. - This wooden piece of furniture is too bulky.

bulkinessirilik
{s} kocaman
hantal/hacimli
{s} iri, cüsseli, hacimli, hantal
bulky cargo
(Askeri) hacimli yük
bulky goods
(Ticaret) hacimli mal
bulky goods
(Ticaret) hacimli mallar
bulky goods
(Ticaret) çok yer tutan mallar
bulky printing paper
(Matbaacılık, Basımcılık) hacimli baskı kağıdı
bulky waste
yığma döküntü
bulky waste
yığma atık
bulkiness
irilik
bulkiness
hacimlilik
more bulky
Daha hacimli
bulkier
daha iri
bulkier
daha hantal
bulkily
hantal bir şekilde
Английский Язык - Английский Язык
Unwieldy
Having excess body mass, especially muscle
Being large in size, mass, or volume
{a} lusty, bigy, large, gross, heavy
Of great bulk or dimensions; of great size; large; thick; massive; as, bulky volumes
of large size for its weight
{s} awkward, clumsy; large, taking up a lot of space
Something that is bulky is large and heavy. Bulky things are often difficult to move or deal with. bulky items like lawn mowers
bulky waste
refuse of large mass and volume
bulkiness
{n} largeness of size, heaviness, weight
bulkier
comparative of bulk
bulkiest
superlative of bulk
bulkily
cumbersomely, awkwardly, unwieldily
bulkiness
The characteristic of being bulky, or of having bulk
bulkiness
Greatness in bulk; size
bulkiness
{i} awkwardness, heaviness, cumbersomeness
bulkiness
an unwieldy largeness
bulky
Избранное