brisk; full of spirits; boasting; pretentious; conceited

listen to the pronunciation of brisk; full of spirits; boasting; pretentious; conceited
Английский Язык - Турецкий язык

Определение brisk; full of spirits; boasting; pretentious; conceited в Английский Язык Турецкий язык словарь

brag
böbürlenmek

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
övünmek

Övünmek için değil ama ben dün ilk milyon dolarımı kazandım. - Not to brag, but I just made my first million dollars yesterday.

Övünmek yok! Bu seni kötü gösterir! - Don't brag! It makes you sound poorer!

brag
kendini methetmek
brag
kasılmak
brag
yüksekten atma
brag
palavra atmak
brag
tafra satmak
brag
atıp tutmak
brag
{f} övün

Zafer kazanmış olmakla övündü. - He bragged of having won the victory.

Tom kesinlikle çok övünür. - Tom certainly brags a lot.

brag
böbürlen

Tom yeni telefonuyla böbürlendi. - Tom bragged about his new phone.

Böbürlenmek istemedim. - I didn't want to brag.

brag
iskambil oyun
brag
ovünülecek şey
brag
övürlen kimse
brag
övünme

O genellikle övünmez. - He usually doesn't brag.

Tom Mary'nin yarışı kazanması hakkındaki övünmelerinden bıkıyordu. - Tom was getting tired of hearing Mary bragging about winning the race.

brag
methetmek
brag
i övünme
brag
övünen kimse
brag
(fiil) övünmek, böbürlenmek; yüksekten atmak
brag
övmek
brag
atıcı
Английский Язык - Английский Язык
brag
brisk; full of spirits; boasting; pretentious; conceited

    Расстановка переносов

    brisk; full of spirits; boasting; pretentious; con·cei·ted

    Произношение

    Слово дня

    jericho
Избранное