break, burst, split, breach, tear; breach in friendly relations, estrangement

listen to the pronunciation of break, burst, split, breach, tear; breach in friendly relations, estrangement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение break, burst, split, breach, tear; breach in friendly relations, estrangement в Английский Язык Турецкий язык словарь

rupture
şiş/kırılma/kopma
rupture
{f} parçalanmak
rupture
bozmak
rupture
kavlıç
rupture
kırılma
rupture
yırtmak
rupture
yırtılma
rupture
(Biyoloji) rüptür
rupture
{i} kopma
rupture
{f} ilişkisini kesmek
rupture
(Askeri) YERİN ÇATLAMASI: Bir toprak yüzeyi altında, bir merminin veya patlayıcı bir maddenin patlaması sonucu, toprağın veya başka bir yüzeyin çatlaması
rupture
millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması
rupture
{f} kırmak
rupture
x fıtık et/kır/yırt/kopar
rupture
{i} (ilişkilerde) kopma, kopukluk
rupture
{i} yırtık
Английский Язык - Английский Язык
{i} rupture
break, burst, split, breach, tear; breach in friendly relations, estrangement

    Расстановка переносов

    break, burst, split, breach, tear; breach in friend·ly relations, es·trange·ment

    Произношение

    Слово дня

    decant
Избранное