borne

listen to the pronunciation of borne
Английский Язык - Турецкий язык
katlan
{s} dar kafalı [fr.]
bear taşı/doğur/çek/dön
{s} doğmuş
(Tıp) Doğurulmuş
tahammül edilmiş
katlanmak (birisine)
{s} taşınmış
f., bak. bear 2
dayanılmış
{s} götürülmüş
dar kafalı
bear
dayanmak
bear
katlanmak

Yapabileceğimiz tek şey ona katlanmaktı. - The only thing we could do was to bear with it.

bear
taşımak

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

Gölün üstündeki buz senin ağırlığını taşımak için çok ince. - The ice on the lake is too thin to bear your weight.

bear
{i} ayı

Bir ayı ağaca tırmanabilir. - A bear can climb a tree.

Ayı tamamen uysal ve ısırmaz. - The bear is quite tame and doesn't bite.

borne by
tarafından karşılanacaktır
bear
{f} gütmek (kin)
bear
{f} üstlenmek
bear
hantal kimse
bear
ayıya benzer hayvan
bear
kaba kimse
born
doğmak

Doğmak, evlenmek ve ölmek, her zaman para getirir. - Be born, get married, and die; always bring money.

Adam fakir olarak doğmaktan utanıyordu. - The man was ashamed of being born poor.

born
{s} doğum

Benim doğum günüm 12 Haziran. Magdalena, benimle aynı günde ve yılda doğdu. - My birthday is June 12. Magdalena was born on the same day and year as me.

Şubat ayında doğanlar diğer aylarda doğanlardan ayın daha yüksek yüzdesini doğum günlerini kutlayarak harcarlar. - People born in February get to spend a higher percentage of the month celebrating their birthdays than those born in other months.

bear
{f} taşı

O, büyük bir demet çiçek taşıyarak geldi. - He came bearing a large bunch of flowers.

O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır. - She bears an uncanny resemblance to Marilyn Monroe.

bear
hazmetmek
bear
(Hukuk) tahammül etmek
bear
doğurmak, dünyaya getirmek
bear
{i} spekülatör
bear
{f} değmek
bear
getirmek
bear
{f} sapmak
bear
doğurmak
bear
kaba adam
bear
dönmek
bear
borsa fiyatlarını düşürmek
bear
{f} duymak (sevgi)
bear
{f} (bore/eski bare, borne)
bear
borsada fiyatlar düşecek ümidiyle ilerde alacağı tahvil ve senetleri evvelden satan kimse
born
{s} doğuştan: a born preacher doğuştan vaiz
born
doğma

Ebeveynlerim ben doğmadan önce evlendiler. - My parents have been married since before I was born.

Babam, ben doğmadan önce öldü. - My dad died before I was born.

bear
götürmek
bear
koca oğlan
bear
vermek (meyve)
bear
basmak
bear
beslemek
bear
gelmek
bear
kin gütmek
bear
sevgi duymak
born
gözlerini açmak
born
(Kanun) vuku bulmak
food borne
gıda kaynaklı
glider borne mission
(Askeri) planörle indirme görevi
soil borne
(Tarım) toprak kaynaklı
soil borne
(Tarım) toprak kökenli
soil borne
(Tarım) toprak menşeli
bear
{f} sineye çekmek

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
vurguncu
bear
kaldırmak
bear
aklında olmak
bear
uymak
bear
çekmek

Tom'un ya sabır çekmek dışında bir seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

bear
yakışık almak
bear
sahip olmak
bear
bulundurmak
bear
ürün vermek
bear
uygun olmak
born
doğuştan

Kent doğuştan liderdir. - Kent is a born leader.

Kojin Kudo bir doğuştan şairdir. - Kojin Kudo is a born poet.

born
kökenden
born
doğmuş

Babam 1941'de Matsuyama'da doğmuş. - My father was born in Matsuyama in 1941.

Japonya'da doğmuş olmayı tercih ederdim. - I would rather have been born in Japan.

born
dünyaya gelmek
bear
(Çiçek, yaprak) açmak

A tree bears leaves in spring.

bear
borsada büyük oynayarak fiyatları etkileyen kimse
bear
(Finans) Borsa spekülatörü
blood-borne
Kan yoluyla taşınan/bulaşan (hastalık veya patojen)
born
doğan

Şubat ayında doğanlar diğer aylarda doğanlardan ayın daha yüksek yüzdesini doğum günlerini kutlayarak harcarlar. - People born in February get to spend a higher percentage of the month celebrating their birthdays than those born in other months.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında doğan insanlar; lütfen buraya toplanın. - People born in January, February, and March, please gather over here.

born
doğdu

29 haziran 1979 da zonguldakta doğdu.

Doğduğum yer olan Nagasaki, güzel bir liman kentidir. - Nagasaki, where I was born, is a beautiful port city.

İsa, Meryem'in bir çocuğu olarak doğdu. - Jesus was born of Mary.

food-borne
gıda kaynaklı
space borne
uzay kaynaklı
tick-borne
Kenelerle bulaşan, kene kaynaklı: "a tick-borne disease"
vector borne
vektör kaynaklı
vector-borne
(Tıp, İlaç) (hastalık veya patojen) taşıyıcı ile bulaşan
vector-borne
bir taşıyıcıyla yayılan
water-borne adhesive
su kaynaklı yapıştırıcı
wind borne
Rüzgârla taşınan
air borne contamination
(Nükleer Bilimler) havadaki radyoaktif kirlilik
be borne in upon smb
kafasına dank etmek
be borne in upon smb
dank etmek
bear
{f} spekülasyon yapmak
bear
{f} dişini sıkmak
bear
sine

Tom'un sineye çekmekten başka seçeneği yoktu. - Tom had no choice but to grin and bear it.

O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır, - She bears a striking resemblance to Ingrid Bergman, one of the great cinema beauties.

bear
{f} vermek
bear
{f} yönelmek
bear
bearberry ayı üzümü
bear
açıkçı
bear
spekülatör,v.taşı: n.ayı
bear
{f} taşımak; kaldırmak: It won't bear your weight. Senin ağırlığını kaldırmaz. They have the right to bear arms
flight borne
(Askeri) uçuşta
flight borne
(Askeri) uçuş halinde
glider borne mission
(Askeri) PLANÖRLE İNDİRME GÖREVİ: Personel ve malzemenin, planörle taşınması suretiyle yapılan herhangi bir hava görevi
vector borne infection
(Tıp) vektör aracılı infeksiyon
water borne
(Askeri) SUDA: Bir su aracının herhangi bir kıyıdan ayrıldığı andan itibaren, tekrar herhangi bir kıyıya yanaşıncaya kadar bulunduğu durum. Ayrıca bakınız: "sea borne"
Английский Язык - Английский Язык
carried, supported

Irving is further required, as a matter of practice, to spell out what he contends are the specific defamatory meanings borne by those passages.

Past participle of bear
{n} limit, boundary
See Bear, v
Carried; conveyed; supported; defrayed
{s} carried by, transmitted by (used in combination, e.g. air-borne virus)
Borne is the past participle of bear. A past participle of bear. the past participle of bear
borne down
Past participle of bear down
borne out
Substantiated

Later experiments have borne out his theory.

borne out
Past participle of bear out
borne up
Past participle of bear up
borne witness
Past participle of bear witness
borne in upon(p)
caused to be realized; "it was borne in upon us how close we had been to disaster
bear
A difficult situation or problem
bear
An animal that resembles a bear, such as a koala or ant bear
bear
An investor who sells commodities, securities, or futures in anticipation of a fall in prices

Bears look for over-priced securities to sell short.

bear
To produce or yield something, such as fruit or crops
bear
To be - or head - in a specific direction from the observer’s position

The harbour bears North by Northeast.

bear
very

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

bear
Characterized by or believing to benefit of declining prices in securities markets

The great bear market starting in 1929 scared a whole generation of investors.

bear
To declare as testimony

The jury could see he was bearing false witness.

born
Alternative spelling of burn. A stream
born
Alternative spelling of burn. With fire
born
Past participle of bear; given birth to
born
Well suited to (some behaviour or occupation), as though from birth

I ought really to have called him my sergeant. He's a born sergeant. That's as much as to say he's a born scoundrel.

food-borne disease
A disease which is contracted from eating contaminated food
bear
{f} give birth
bear
{f} endure; carry; support; suffer; produce
bear
{v} to carry, endure, press, convery, supply, produce
bear
{n} an animal, rude man, constellation
born
{a} carried, brought, supported, paid
bear
(Finans) A person who sells shares when prices are expected to fall, in order to make a profit by buying them back again at a lower price
blood-borne
(typically of a disease or pathogen) carried by the blood
vector-borne
(Tıp, İlaç) (of a disease or pathogen) transmitted or carried by a vector
Bear
A peak, 4,523.5 m (14,831 ft) high, in the Wrangell Mountains of southern Alaska near the British Columbia border. Generally massive, short-legged mammals constituting the family Ursidae. Bears are the most recently evolved carnivore, found in Europe, Asia, and the Americas. Closely related to the dog and the raccoon, most bears climb with ease and are strong swimmers. As a family, they are omnivores, but dietary preferences vary among species (the polar bear feeds mainly on seals, the spectacled bear on vegetation, etc.). Though they do not truly hibernate, bears often sleep fitfully through much of the winter. They live 15-30 years in the wild but much longer in captivity. They have been hunted as trophies, for hides, and for food. See also black bear; brown bear; sun bear. African ant bear skunk bear Bear Flag Revolt bear grass bear market black bear brown bear Bryant Bear Great Bear Lake grizzly bear bear cat cat bear polar bear spectacled bear Andean bear sun bear honey bear woolly bear wooly bear ball bearing bearing wall load bearing wall roller bearing Born Max
Born
aborn
air borne
transported by aircraft (especially of military ground forces)
bear
A person who sells stocks or securities for future delivery in expectation of a fall in the market
bear
An investor who believes that a stock or the market in general will decline A bear market is an extended period of falling prices in the overall market
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
bear
An animal which has some resemblance to a bear in form or habits, but no real affinity; as, the woolly bear; ant bear; water bear; sea bear
bear
To sustain, or be answerable for, as blame, expense, responsibility, etc
bear
An individual who believes a stock or the overall market will decline
bear
To support or sustain; to hold up
bear
Market A market in which prices are declining A "bear" is a person who expects that the market or the price of a particular security will decline
bear
To give birth to someone or something
bear
To endeavor to depress the price of, or prices in; as, to bear a railroad stock; to bear the market
bear
To produce, as fruit; to be fruitful, in opposition to barrenness
bear
To possess or carry, as a mark of authority or distinction; to wear; as, to bear a sword, badge, or name
bear
To support and remove or carry; to convey
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature
bear
To take effect; to have influence or force; as, to bring matters to bear
bear
To render or give; to bring forward
bear
A problem that is very difficult to solve
bear
A market trending downward, or a person who expects prices to go lower
bear
One who believes prices will go down
bear
A person who believes market prices will go down
bear
An investor who believes the stock in an overall market will decline
bear
put up with something or somebody unpleasant; "I cannot bear his constant criticism"; "The new secretary had to endure a lot of unprofessional remarks"; "he learned to tolerate the heat"; "She stuck out two years in a miserable marriage"
bear
A block covered with coarse matting; used to scour the deck
bear
have rightfully; of rights, titles, and offices; "She bears the title of Duchess"; "He held the governorship for almost a decade"
bear
One of two constellations in the northern hemisphere, called respectively the Great Bear and the Lesser Bear, or Ursa Major and Ursa Minor
bear
vulgare
bear
have on one's person; "He wore a red ribbon"; "bear a scar"
bear
To manage, wield, or direct
bear
To endure with patience; to be patient
bear
bring in; "interest-bearing accounts"; "How much does this savings certificate pay annually?"
bear
Any species of the genus Ursus, and of the closely allied genera
bear
To admit or be capable of; that is, to suffer or sustain without violence, injury, or change
bear
A portable punching machine
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, usually by 20% or more Related: bull
bear
An investor who sells commodities, securities or futures in anticipation of a fall in prices
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline A bear market is a prolonged period of falling stock prices, in the overall market
bear
One who believes prices will decrease
bear
In economics and finance, someone who thinks market prices will decline
bear
General Floor Term One who believes prices will move lower
bear
An investor who thinks the market will fall
bear
To be situated, as to the point of compass, with respect to something else; as, the land bears N
bear
Someone who believes that many investors in the stock market will lose money <top>
bear
To relate or refer; with on or upon; as, how does this bear on the question? To have a certain meaning, intent, or effect
bear
Someone who believes the market will decline
bear
contain or hold; have within; "The jar carries wine"; "The canteen holds fresh water"; "This can contains water"
bear
To conduct; to bring; said of persons
bear
have; "bear a resemblance"; "bear a signature"
bear
Metaphorically: A brutal, coarse, or morose person
bear
{i} large mammal of the family Ursidae; (Securities industry) investor who believes a share or the overall security market will go down
bear
One who believes the market is headed lower; also, a downtrending market
bear
One who expects a decline in prices The opposite of a "bull " A news item is considered bearish if it is expected to result in lower prices
bear
To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest
bear
A large hairy man, especially one who is gay
bear
To carry something
bear
An investor who believes a stock or the overall market will decline
bear
Bears are plantigrade Carnivora, but they live largely on fruit and insects
bear
One who believes prices will move lower
bear
To be equipped with something
bear
Someone who thinks market prices will decline
bear
Barley; the six-rowed barley or the four-rowed barley, commonly the former Hordeum hexastichon or H
bear
To possess and use, as power; to exercise
bear
by E
bear
To behave; to conduct
bear
Someone who believes that markets will fall
bear
take on as one's own the expenses or debts of another person; "I'll accept the charges"; "She agreed to bear the responsibility"
bear
One who expects a decline in prices
bear
An investor who believes that prices are going to fall
bear
move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bear
To carry on, or maintain; to have
bear
To put up with something
bear
To sustain; to have on (written or inscribed, or as a mark), as, the tablet bears this inscription
bear
give birth (to a newborn); "My wife had twins yesterday!"
bear
bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year"; "The unidentified plant bore gorgeous flowers"
bear
an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price
bear
support or hold in a certain manner; "She holds her head high"; "He carried himself upright"
bear
To possess mentally; to carry or hold in the mind; to entertain; to harbor To endure; to tolerate; to undergo; to suffer
bear
To press; with on or upon, or against
bear
To gain or win
bear
To afford; to be to; to supply with
bear
To be in a specific direction from the observer's position
bear
Someone who believes the market will decline (See: Bull)
bear
massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws an investor with a pessimistic market outlook; an investor who expects prices to fall and so sells now in order to buy later at a lower price move while holding up or supporting; "Bear gifts"; "bear a heavy load"; "bear news"; "bearing orders"
bear
behave in a certain manner; "She carried herself well"; "he bore himself with dignity"; "They conducted themselves well during these difficult times"
bear
A large omnivorous mammal, related to the dog and raccoon, having shaggy hair, a very small tail, and flat feet; a member of family Ursidae, particularly of subfamily Ursinae
bear
be pregnant with; "She is bearing his child"; "The are expecting another child in January"; "I am carrying his child"
bear
With witness, to declare as testimony
bear
To suffer, as in carrying a burden
bear
Someone who believes or speculates that a particular security or the securities in a market will decline in value is referred to as a bear
bear
A bier
born
{s} created; native; congenital
born
When an idea or organization is born, it comes into existence. If something is born of a particular emotion or activity, it exists as a result of that emotion or activity. Congress passed the National Security Act, and the CIA was born Energy conservation as a philosophy was born out of the 1973 oil crisis. see also -born, first born, newborn
born
You use born to describe someone who has a natural ability to do a particular activity or job. For example, if you are a born cook, you have a natural ability to cook well. Jack was a born teacher
born
to be born and bred: see breed to be born with a silver spoon in your mouth: see spoon. German-born physicist. He shared a 1954 Nobel Prize for his pioneering work in quantum mechanics. a past participle of bear
born
A stream
born
Brought forth, as an animal; brought into life; introduced by birth
born
nIII: horse
born
When a baby is born, it comes out of its mother's body at the beginning of its life. In formal English, if you say that someone is born of someone or to someone, you mean that person is their parent. My mother was 40 when I was born He was born of German parents and lived most of his life abroad Willie Smith was the second son born to Jean and Stephen
born
You can use be born in front of a particular name to show that a person was given this name at birth, although they may be better known by another name. She was born Jenny Harvey on June 11, 1946
born
British nuclear physicist (born in Germany) honored for his contributions to quantum mechanics (1882-1970)
born
Having from birth a certain character; by or from birth; by nature; innate; as, a born liar
born
v to come to life; to come into existence
born
vi lahir
born
brought into existence; "he was a child born of adultery"
born
If someone is born with a particular disease, problem, or characteristic, they have it from the time they are born. He was born with only one lung Some people are born brainy I think he was born to be editor of a tabloid newspaper We are all born leaders; we just need the right circumstances in which to flourish
born
given birth to
born
With fire
born
British nuclear physicist (born in Germany) honored for his contributions to quantum mechanics (1882-1970) brought into existence; "he was a child born of adultery
born
being talented through inherited qualities; "a natural leader"; "a born musician"; "an innate talent"
vector-borne transmission
indirect transmission of an infectious agent that occurs when a vector bites or touches a person
vehicle-borne transmission
indirect transmission of an infectious agent that occurs when a vehicle (or fomite) touches a person's body or is ingested
water-borne
sailing; floating
water-borne
Something that is water-borne travels or is transported on water. a waterborne safari down the Nile Environmental pressures are strengthening the case for waterborne freight
water-borne
A water-borne disease or infection is one that people can catch from infected water
wind-borne
{s} carried by the wind; dispersed by the wind
Турецкий язык - Английский Язык

Определение borne в Турецкий язык Английский Язык словарь

borne hidrometresi
baume hydrometer
borne

  Турецкое произношение

  bôrn

  Синонимы

  endured

  Произношение

  /ˈbôrn/ /ˈbɔːrn/

  Этимология

  (verb.) before 12th century. Middle English beren to carry, bring forth, from Old English beran; akin to Old High German beran to carry, Latin ferre, Greek pherein.

  Общие Словосочетания

  borne out, borne in mind, borne by, borne down

  Слово дня

  analphabet
Избранное