bizzat

listen to the pronunciation of bizzat
Турецкий язык - Английский Язык
in person

He went there in person. - O oraya bizzat gitti.

You must talk to her in person. - Onunla bizzat konuşmalısın.

herself

She doesn't need to go there herself. - Oraya bizzat gitmesine gerek yok.

It's necessary for her to go herself. - Bizzat gitmesi gerekli.

himself

I know Tom wouldn't tell you himself. - Tom'un sana bizzat söylemeyeceğini biliyorum.

Tom himself asked us to come. - Bizzat Tom gelmemizi rica etti.

itself
on his/her own, without help from others: Mektubu bizzat yazdı. He wrote the letter himself
myself

I'll go and see Tom myself. - Tom'u bizzat görmeye gideceğim.

I have to deal with this myself. - Bunu bizzat halletmeliyim.

1.in person: Bizzat geldi. He came in person
personally

I only eat meat from animals that I have personally killed and butchered. - Ben sadece bizzat öldürdüğüm ve parçaladığım hayvanlardan et yerim.

Tom invited me personally. - Tom beni bizzat davet etti.

person

I only eat meat from animals that I have personally killed and butchered. - Ben sadece bizzat öldürdüğüm ve parçaladığım hayvanlardan et yerim.

You have to appear in person. - Bizzat görünmek zorundasın.

in the flesh
self
inpropriapersona
bizzat inceleme
autopsy
bizzat kendim
my own self
bizzat kendisi
in the flesh
ben bizzat kendim
me myself and i
egemenliğin ülke üzerinde bizzat kullanılması
(Hukuk) corpus occupandi
Турецкий язык - Турецкий язык
Kendi, kendisi, şahsen
Kendi, kendisi, şahsen: "Vaziyeti yukardan ve bizzat takip etmek lazım geldi."- Atatürk
bizzat
Избранное