bizle

listen to the pronunciation of bizle
Турецкий язык - Английский Язык
with us
biz
us
biz
we
biz
ourselves

We really enjoyed ourselves. - Biz gerçekten eğlendik.

We agreed among ourselves. - Biz kendi aramızda anlaştık.

biz
pricker
biz
bradawl
biz
awl
biz
punch
biz
bodkin
biz
prod

We produce palm wine. - Biz palmiye şarabı üretiyoruz.

This product brought us a large margin. - Bu ürün bize büyük bir kar getirdi.

biz
stiletto
Английский Язык - Английский Язык

Определение bizle в Английский Язык Английский Язык словарь

biz
Business
biz
in theatrical slang, means “business ” Good biz means full houses; but an actor's “biz” is quite another thing, meaning by-play Thus, Hamlet trifling with Ophelia's fan, Lord Dundreary's hop, and so on, are the special “business” of the actor of the part As a rule, the “business” is invented by the actor who creates the part, and is handed down by tradition
biz
Top-level domain reserved for the business community
biz
business-related activities Topics related to business This is one of the few area where advertising is tolerated
biz
your occupation or line of work; "he's in the plumbing game"; "she's in show biz"
biz
1. Biz is sometimes used to refer to the entertainment business, especially pop music or films. a girl in the music biz. see also showbiz. Business. a particular type of business, especially one relating to entertainment (business)
biz
commercial company intended to earn profits
biz
A type of newsgroup that discusses business and commercial topics
biz
BIZ is designed to promote business on the Internet Consistent with this goal, BIZ will utilize the most advanced data formats and architecture to provide a faster and more secure domain name service A sample of BIZ benefits
Турецкий язык - Турецкий язык
şaka
BİZLE
(Osmanlı Dönemi) Gündelik elbise
Biz
tığ
Biz
(Osmanlı Dönemi) NAHNU
biz
Daire şeklinde mukavva parçaları kesmeye yarayan alet
biz
(Osmanlı Dönemi) nahnü
biz
Bir mersinbalığı türü
biz
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç, tığ
biz
Ben zamirinin yerine kullanılır
biz
Maraş işinde kalın karton parçalarının iğneyi kırmamasını sağlamak ve delik delmek işleminde kullanılmak üzere hazırlanmış tahta saplı, ince sivri uçlu bir tür çuvaldız. Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
biz
Çoğul birinci kişi zamiri
biz
Mersin balığı türü
biz
Katı bir şeyi dikerken iğne geçirecek yeri delmek için kullanılan, çelikten yapılmış, sivri uçlu ve ağaç saplı araç
biz
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, şip (Acipenser nudiventris)
biz
Kunduracıların delik açmakta kullandıkları sivri uçlu çelik tığ
biz
Bazı yazarlar ben zamirinin yerine kullanılır: "Biz kendisini aldığımız zaman vücudu pek ince idi."- H. R. Gürpınar
biz
ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü
biz
Deri ve benzeri sert şeyleri dikerken igne yeri açmaya yarayan ağaç saplı ucu sivri demir alet
biz
iğneye yol açmak için kullanılan, çelikten, ince ve sivri uçlu bir alet
biz
Resmî konuşmada, bazen teklik birinci kişi zamiri ben yerine kullanılır
biz
Çoğul birinci kişi zamiri: "Biz, Türkler, bütün tarihî hayatımızca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz!"- Atatürk
biz
Deri dikiminde kullanılan alet
bizlemek
Ucu çivili değnekle hayvanı dürtmek
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bizle в Английский Язык Турецкий язык словарь

biz
biz
oyunculuk
bizle
Избранное