birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek

listen to the pronunciation of birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek
Турецкий язык - Турецкий язык
şikayet etmek
birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek

    Расстановка переносов

    bi·ri·nin yap·tı·ğı yan·lış bir iş ve·ya dav·ra·nı·şı da·ha üst ma·kam·da·ki·ne bil·dir·mek

    Произношение

    Слово дня

    meed
Избранное