birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek

listen to the pronunciation of birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek
Türkisch - Türkisch
şikayet etmek
birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirmek

    Silbentrennung

    bi·ri·nin yap·tı·ğı yan·lış bir iş ve·ya dav·ra·nı·şı da·ha üst ma·kam·da·ki·ne bil·dir·mek

    Aussprache

Favoriten