birden fazla

listen to the pronunciation of birden fazla
Турецкий язык - Английский Язык
more than one

To have more than one problem before him at one time makes him irritable, upset and exasperated. - Onun önünde aynı anda birden fazla soruna sahip olmak onu sinirlendirir,üzer ve çileden çıkarır.

It seems we have more than one problem. - Birden fazla sorunumuz var gibi görünüyor.

birden fazla anlama gelen
ambiguity
birden fazla anlama gelme
ambiguity
birden fazla anlama gelebilen
ambiguous
birden fazla boşluk
(Bilgisayar) multiple spaces
birden fazla hedef
(Avcılık) multiple targets
birden fazla organı etkileyen
multiple
birden fazla sayfa
(Bilgisayar) multiple pages
birden fazla sinyalin
synchronization
birden fazla alana etki eden
multi-domain
birden fazla açılır menü
(Bilgisayar) multiple popup
birden fazla birimden oluşan
(İnşaat) multi-unit
birden fazla dosya seçimi
(Bilgisayar) multiple files selection
birden fazla iletişim kuralı
(Bilgisayar) multiprotocol
birden fazla işi olmak
pluralize
birden fazla makamı olma
plurality
birden fazla makamı olma
pluralism
birden fazla pencere
(Bilgisayar) multiple windows
birden fazla seçeneği olmak
have more than one string to one's bow
birden fazla tedarıkçi
multi-vendor
birden fazla yolu olan
multiway
birden fazla yöntemi olan
multiway
birden fazla çizim
(Bilgisayar) multiple plots
birden fazla
Избранное