birden fazla

listen to the pronunciation of birden fazla
Türkisch - Englisch
more than one

Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other. - Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı.

Tom certainly has had more than one job offer by now. - Tom şu ana kadar birden fazla iş teklifi aldı.

birden fazla anlama gelen
ambiguity
birden fazla anlama gelme
ambiguity
birden fazla anlama gelebilen
ambiguous
birden fazla boşluk
(Bilgisayar) multiple spaces
birden fazla hedef
(Avcılık) multiple targets
birden fazla organı etkileyen
multiple
birden fazla sayfa
(Bilgisayar) multiple pages
birden fazla sinyalin
synchronization
birden fazla alana etki eden
multi-domain
birden fazla açılır menü
(Bilgisayar) multiple popup
birden fazla birimden oluşan
(İnşaat) multi-unit
birden fazla dosya seçimi
(Bilgisayar) multiple files selection
birden fazla iletişim kuralı
(Bilgisayar) multiprotocol
birden fazla işi olmak
pluralize
birden fazla makamı olma
plurality
birden fazla makamı olma
pluralism
birden fazla pencere
(Bilgisayar) multiple windows
birden fazla seçeneği olmak
have more than one string to one's bow
birden fazla tedarıkçi
multi-vendor
birden fazla yolu olan
multiway
birden fazla yöntemi olan
multiway
birden fazla çizim
(Bilgisayar) multiple plots
birden fazla
Favoriten