bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye

listen to the pronunciation of bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Турецкий язык - Турецкий язык
kamuoyu
bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye

    Расстановка переносов

    bir so·run ü·ze·ri·ne hal·kın ge·nel dü·şün·ce·si, halk o·yu, am·me efk·ârı, efk·ârı·u·mu·mi·ye

    Слово дня

    concilliabule
Избранное