bir menteşenin iki oynak parçasını birleştirmeye yarayan küçük, ince metal mil

listen to the pronunciation of bir menteşenin iki oynak parçasını birleştirmeye yarayan küçük, ince metal mil
Турецкий язык - Турецкий язык
saplama
bir menteşenin iki oynak parçasını birleştirmeye yarayan küçük, ince metal mil

    Расстановка переносов

    bir men·te·şe·nin i·ki oy·nak par·ça·sı·nı bir·leş·tir·me·ye ya·ra·yan kü·çük, in·ce me·tal mil

    Произношение

    Слово дня

    sword of Damocles
Избранное