bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet

listen to the pronunciation of bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Турецкий язык - Турецкий язык
önem
bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet

    Расстановка переносов

    bir şe·yin ni·te·lik ve·ya ni·ce·lik ba·kı·mın·dan de·ğe·ri ol·ma dur·mu, e·hem·mi·yet

    Произношение

    Слово дня

    credenza
Избранное