bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet

listen to the pronunciation of bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Türkçe - Türkçe
önem
bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet

    Heceleme

    bir şe·yin ni·te·lik ve·ya ni·ce·lik ba·kı·mın·dan de·ğe·ri ol·ma dur·mu, e·hem·mi·yet

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    wallah