bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak

listen to the pronunciation of bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak
Турецкий язык - Турецкий язык
ihdas etmek
bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak

    Расстановка переносов

    bir şe·yin ha·di·se hâli·ni al·ma·sı·na, yok·ken vu·ku·a ge·ti·ril·me·si·ne se·bep ol·mak

    Произношение

    Слово дня

    sass
Избранное