bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak

listen to the pronunciation of bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak
Türkçe - Türkçe
ihdas etmek
bir şeyin hadise hâlini almasına, yokken vukua getirilmesine sebep olmak

    Heceleme

    bir şe·yin ha·di·se hâli·ni al·ma·sı·na, yok·ken vu·ku·a ge·ti·ril·me·si·ne se·bep ol·mak

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    guillotine