bina

listen to the pronunciation of bina
Турецкий язык - Английский Язык
structure

The building's structure is compromised. - Binanın yapısı tehlikeli.

The building is a huge structure. - Bina büyük bir yapıdır.

building

The car is parked in front of the building. - Araba, binanın önüne park edildi.

They have been working on the new building. - Onlar yeni binada çalışmaktalar.

wark
(Ticaret) business homestead
plant
official building
(a) building; edifice; structure, (a) construction: Yüksek binaları sevmez. He doesn't like tall buildings
building, constructing, erecting (a structure)
building, construction, edifice, structure
basing (a statement, a case) on (something)
door

We found a secret door into the building. - Binaya giren gizli bir kapı bulduk.

There is no door on this side of the building. - Binanın bu tarafında hiç kapı yoktur.

erection
construction

A new school building is under construction. - Yeni bir okul binası yapım aşamasında.

The building is already under construction. - Bina zaten yapım aşamasında.

edifice
mansions
facility
bina bağlantısı
(Çevre) house connection
bina bloğu
(İnşaat) building block
bina cepheleri
facades
bina cephesi
(İnşaat,Teknik) facade
bina eteği
(Mimarlık) base
bina etmek
base
bina iskelesi
(İnşaat,Teknik) scaffolding
bina içi
indoor
bina içi anten
(Bilgisayar,Elektrik, Elektronik) indoor antenna
bina planı
(İnşaat) building plan
bina projesi
(İnşaat,Teknik) building project
bina sahibi
(İnşaat) building owner
bina tasarımı
(İnşaat) building design
bina tipleri
(İnşaat) building types
bina vergisi
(Ticaret) house tax
bina yıkımı
building demolition
bina arazisi
building land
bina havalandırması
ventilation of building
bina havalandırması
building ventilation
bina temeli
building foundation
bina yakmak
burn down a building
bina yakmak
set the building on fire
bina yapı ruhsatı
construction permit
bina yapı ruhsatı
building permit
bina 214 tesisi
(Ticaret) building 214 facility
bina akustiği
(İnşaat) building acoustics
bina alanı
(İnşaat) indoor area
bina ana sifonu
(İnşaat) building trap
bina bakım ekibi
(Eğitim) maintenance team
bina bedeni
(Mimarlık) body of a building
bina cephesi
façade
bina derinliği
depth of building
bina dikmek
(İnşaat) raise a building
bina dikmek
erect a building
bina dışı
outdoor
bina dışı kutu
(Askeri) outdoor box
bina elemanı
building element
bina elemanı
(İnşaat) building clement
bina emini
(İnşaat) construction official
bina etmek
1. to build, construct, erect. 2. to base (a statement, a case) on
bina etmek
a) to build b) to base (sth on)
bina geometrisi
building geometry
bina giriş yolu
(İnşaat) building way
bina girişi kotu
(İnşaat) subbasement
bina giydirme
(Reklam) on-wall advertising
bina hacmi
(İnşaat,Teknik) building space
bina hacmi
(İnşaat) building volume
bina hacımı
building volume
bina hasarı
damage to a building
bina ile yol arasındaki arsa
frontage
bina iskeleti
shell
bina içi hat
(Elektrik, Elektronik) on-premise line
bina içi iletişim
(Bilgisayar,İnşaat) indoor communication
bina içinde yapılan
intramural
bina karkası
(İnşaat) building skeleton
bina kolu
aisle
bina korunması
(İnşaat) building conservation
bina kurulması
(İnşaat) building erection
bina kılıfı
(İnşaat,Teknik) building envelope
bina mecrası
(İnşaat) building drain
bina mülkiyeti
house poreprty
bina mülkiyeti
(Ticaret) house property
bina nizamnamesi
building regulation
bina parçası
(İnşaat) building part
bina pissu borusu
(İnşaat) building sanitary sewer
bina sigortası
insurance on buildings
bina sorumlusu
super
bina sorumlusu
janitor
bina sorumlusu
superintendent
bina strüktürü
(İnşaat) building structure
bina tasviri
(Ticaret) building description
bina teknolojisi
(İnşaat) building technology
bina tesisatı
building installation
bina tesisleri
(İnşaat) building services
bina ve teçhizat
(Sigorta) buildings and equipment
bina vergisi
tax on buildings
bina yankıbilimi
(İnşaat) building acoustics
bina yapmak
erect a building
bina yapmak
(İnşaat) raise a building
bina yapımı
(İnşaat) building construction
bina yapısı
building structure
bina yolu
(İnşaat) building way
bina yüzleri
(İnşaat) building sides
bina yüzü
façade
bina yıkmak
pull down a building
bina yıkmak
demolish a building
bina çatkısı
(İnşaat) building frame
bina çatısı
rooftop
bina çekirdeği
(İnşaat) building core
bina ön cephesi
front elevation
bina örtüsü
(Mimarlık) house-top
bina öğesi
(İnşaat) building clement
bina ısı yükü
(İnşaat,Teknik) building thermal load
bina ısıtması
house heating
bina şeridi
ribbon building
(bina) kat
(İnşaat) floor
(bina) cephe
frontage
yüksek (bina)
high-rise
yüksek bina
(Eğitim) high rise building
yüksek bina
tower block
ek bina
wing

The hospital has three wings. - Hastanenin üç ek binası var.

kârgir bina yapan
masonry building, which
na-bina
na-building
taş bina
stone buildings
(bina) çok katlı
(İnşaat) multistorey
Londra'da resmi dairelerin olduğu bina
Somerset House
alınlık bina
pediment
alınlık bina
triangular form on the front of a building that creates the peak of the roof
atların ve bakıcının kaldığı küçük bina
remise
basık ve çirkin (bina)
squatty
büyük bina
edifice
ek bina
annexe
ek bina
annex
ek bina
outbuilding
ek bina
outhouse
ek bina
outbuilding, additional building
geçici bina
(İnşaat) temporary building
hareketli bina
panel house
kümes gibi bina
rookery
merkez bina
lodge
müstakil bina
detached building
prefabrik bina
prefab
sağlam bina
solid build
sosyal bina
social building
soyunma odalarının olduğu bina
bathhouse
sıvası yapılmamış bina
shell
umumi bina
public building
yangında dışarı kaçılamayan bina
firetrap
yeni bina
new building
yüksek bina
highrise building
yüksek bina
highrise
çelik bina iskeleti
cage
çirkin büyük bina
barracks
çok aileli harap bina
rookery
çok katlı bina
highrise building
çok katlı bina
highrise
üç katlı bina
three decker
bina
Избранное