bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit

listen to the pronunciation of bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit
Турецкий язык - Турецкий язык
donanım kilidi
bilgisayarda bazı programların izinsiz kullanılmasını engelleyen kilit

    Расстановка переносов

    bil·gi·sa·yar·da ba·zı prog·ram·la·rın i·zin·siz kul·la·nıl·ma·sı·nı en·gel·le·yen ki·lit

    Произношение

    Слово дня

    wether
Избранное