beneficial, profitable; helpful

listen to the pronunciation of beneficial, profitable; helpful
Английский Язык - Турецкий язык
yararlı, karlı, faydalı
advantageous
avantajlı

Bu evlilik onun kariyeri için avantajlı olacak. - This marriage will be advantageous to his career.

Genel durum bizim için avantajlı. - The general situation is advantageous to us.

advantageous
{s} yararlı
advantageous
üstünlük sağlayan
advantageous
{s} kârlı
advantageous
{s} faydalı
advantageous
advantageously faydalı bir şekilde
advantageous
faydalı istifadeli
advantageous
avantajlı,karlı
Английский Язык - Английский Язык
{s} advantageous
beneficial, helpful
{s} benefic
beneficial, profitable; helpful
Избранное