beklenti

listen to the pronunciation of beklenti
Турецкий язык - Английский Язык
expectation

I must live up to his expectations. - Onun beklentilerine uygun yaşamalıyım.

We have no expectations of victory. - Bizim zafer beklentilerimiz yok.

prospect

The prospects for Japan's future look dismal. - Japonya'nın gelecek için beklentileri kasvetli görünüyor.

That's a frightening prospect. - Bu korkutucu bir beklenti.

expectancy

As recent research shows, the life expectancy in Japan is consistently increasing. - Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki yaşam beklentisi sürekli olarak artıyor.

People's life expectancy grows every year. - İnsanların yaşam beklentisi, her yıl büyüyor.

(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation

There's a lot of anticipation. - Pek çok beklenti var.

Fear is pain arising from the anticipation of evil. - Korku, kötülük beklentisinden kaynaklanan acıdır.

contemplation
(Politika, Siyaset) prediction
(Politika, Siyaset) forecast

I forecasted that you couldn't cut the mustard in this job. - Bu işte beklentileri karşılayamayacağını tahmin etmiştim.

look-out
(Matematik) expected value
lookout
jam tomorrow
expectance
hope

I hope we can live up to your expectations. - Umarım beklentilerinize göre yaşayabiliriz.

expectation, something expected
view
promise
beklenti özne
(Dilbilim) prolepsis
beklenti içinde olmak
anticipate
beklenti sahibi olmak
anticipate
beklenti içinde olmak
expect
beklenti içinde olmak
hope
beklenti kuramı
(Dilbilim) expectancy theory
beklenti teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) expectancy theory
beklenti hatası
(Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation error
beklenti içinde
be expectant
beklenti içinde
be in expectation
beklenti içinde olarak
expectantly
beklenti yöntemi
(Pisikoloji, Ruhbilim) anticipation method
beklenti-değer teorisi
(Pisikoloji, Ruhbilim) expectancy value theory
beklentiler
expectations
toplumsal beklenti
social expectation
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Bireyin belli şart ve durumların alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ön görüşü
beklenti
Избранное