being in an unanalyzed form

listen to the pronunciation of being in an unanalyzed form
Английский Язык - Турецкий язык

Определение being in an unanalyzed form в Английский Язык Турецкий язык словарь

crude
ham

Ham petrol bu fabrikada arıtılır. - Crude oil is refined at this plant.

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

crude
{s} basit

Tom Mary'nin giyinme tarzı hakkında basit bir şey söyledi. - Tom said something crude about the way Mary was dressed.

Yöntem basit ama çok etkiliydi. - The method was crude, but very effective.

crude
çiğ kaçmak
crude
üstünkörü yapılmış
crude
arıtılmamış
crude
inceliksiz
crude
kaba

Babamın varlığında kaba şakalar yapma. - Don't tell crude jokes in the presence of my father.

Onun kaba davranışı tarafından rencide edildim. - I was offended by her crude manners.

crude
işlenmemiş
crude
iyi yapılmamış
crude
{i} ham petrol

Ham petrol fiyatı düşüyor. - The price of crude oil is sinking.

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

crude
{s} derme çatma, üstünkörü yapılmış
crude
{s} nezaketsiz

Onun yanıtı nezaketsizdi. - His answer was crude.

Onun nezaketsiz şakaları Jane'i kızdırdı. - His crude jokes made Jane angry.

crude
incelik ve zarafetten yoksun
crude
(sıfat) ham, işlenmemiş; kaba, nezaketsiz, ilkel; basit; yavan; cırlak (renk)
crude
ham petrol crudely kabaca
crude
kaba/ham
crude
{s} cırlak (renk)
Английский Язык - Английский Язык
crude
being in an unanalyzed form
Избранное