being associated in the 'now' on you time line

listen to the pronunciation of being associated in the 'now' on you time line
Английский Язык - Турецкий язык

Определение being associated in the 'now' on you time line в Английский Язык Турецкий язык словарь

in time
zamanla

Zamanla anlayacaksın. - In time, you will understand.

Zorluk zamanlarında bize yardımcı olur. - It helps us in times of difficulty.

in time
vaktinde

O ve ben vaktinde geldik. - She arrived on time. I arrived in time.

Tom akşam yemeği için eve tam vaktinde gelir. - Tom usually arrives home just in time for dinner.

in time
vakitli
in time
uygun zamanda
in time
uygun tempoda
in time
zamanında yetişmek

Trene zamanında yetişmek için elinden geleni yaptı. - He did his best to be in time for the train.

Trene zamanında yetişmek için acele etti. - He hurried so as to be in time for the train.

in time
zaman içerisinde

Sorunu büyümeden halletmeyi zaman içerisinde öğreneceksiniz. - You'll learn in time that a stitch in time saves nine.

in time
erken

Eğer erken kalkarsan okula zamanında varabilirsin. - If you get up early, you can be in time for school.

Erken kalk ve zamanında ol. - Get up early, and you'll be in time.

in time
1. vaktinde, zamanında (yetişmek/yetiştirmek): Can you finish this in time? Bunu vaktinde yetiştirebilir misiniz? We can't get there in time
in time
sırası gelince
Английский Язык - Английский Язык
in time
being associated in the 'now' on you time line

    Расстановка переносов

    be·ing as·so·ci·a·ted in the 'now' on you time line

    Произношение

    Слово дня

    abscond
Избранное