be in the

listen to the pronunciation of be in the
Английский Язык - Турецкий язык
olmak
in the
içinde

Kutunun içinde taze ekmek var mıydı? - Was there fresh bread in the box?

Gelecek dört yıl içinde, 15 milyar euro biriktirilmeli. - In the next four years, €15,000,000,000 must be saved.

be in the
Избранное