bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim

listen to the pronunciation of bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim
Турецкий язык - Турецкий язык
şekil
bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim

    Расстановка переносов

    ba·zı ma·te·ma·tik·sel var·lık·la·rın gös·te·ril·me·si·ne ya·ra·yan re·sim

    Произношение

    Слово дня

    jocose
Избранное