bakış

listen to the pronunciation of bakış
Турецкий язык - Английский Язык
glance

She threw a glance at us. - O bize bir bakış fırlattı.

He saw at a glance that his daughter had been crying. - O, kızının ağladığını bir bakışta gördü.

look

Tom doesn't like the way John looks at Mary. - Tom, John'un Mary'ye bakış tarzını sevmiyor.

If looks could kill, I'd be dead by now. - Eğer bakışlar öldürebilse, ben zaten şimdiden ölmüş olurum.

view

Let's look at the problem from a different point of view. - Soruna farklı bir bakış açısından bakalım.

I can understand your point of view. - Bakış açınızı anlayabiliyorum.

blink
gander
dekko
slant
regard
look, glance
eye

You have bedroom eyes. - Davetkar bakışların var.

I saw the look of terror in Tom's eyes. - Tom'un gözlerinde terör bakışını gördüm.

sight

I caught sight of her at Shibuya. - Onun Shibuya bakışını yakaladım.

We have more in common than can be seen at first sight. - İlk bakışta görülebilenden daha çok ortak yönümüz var.

peep
blush

At first blush, Tom's suggestion seemed feasible. - İlk bakışta, Tom'un önerisi mümkün görünüyordu.

vision
squint
apercu
{i} looking

Your way of looking at something depends on your situation. - Bir şeye bakış şeklin senin durumuna bağlıdır.

I am looking at the matter from a different viewpoint. - Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum.

lookup
outlooks
shufty
eyeshot
aspect

There are other aspects. - Diğer bakış açıları var.

bakış açısı
viewpoint

Her viewpoint is limited. - Onun bakış açısı sınırlıdır.

I am looking at the matter from a different viewpoint. - Ben bu konuya farklı bir bakış açısından bakıyorum.

bakış açısı
point of view

Try to see the problem from her point of view. - Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış.

Let's look at the problem from a different point of view. - Soruna farklı bir bakış açısından bakalım.

bakış açısı
perspective

I share his political perspective. - Onun siyasi bakış açısını onaylıyorum.

I've decided to approach the problem from another perspective. - Soruna başka bir bakış açısından yaklaşmaya karar verdim.

bakış açısı
outlook

Culture plays a dynamic role in shaping an individual's character, attitude, and outlook on life. - Kültür bir bireyin karakterinin, davranışının ve hayata bakış açısının şekillenmesinde dinamik bir rol oynar.

He has a very materialistic outlook on life. - Onun hayata çok materyalist bir bakış açısı vardır.

bakış açısı
standpoint
bakış açısı
feeling
bakış acisi
view pangs
bakış atmak
pash-eye
bakış atmak
get-the-eye
bakış atmak
sheep's-eyes
bakış atmak
googly-eyes
bakış atmak
mash-eye
bakış atmak
come-up-and-see-me-sometime-look
bakış açısı
Viewpoint, line of sight, line of vision, outlook, standpoint
bakış atmak
flash a glance
bakış açısı
point of view, standpoint, angle
bakış açısı
line of sight
bakış açısı
line of vision
bakış açısı
aspect
genel bakış
overview

We had lost the overview a long time ago. - Biz uzun zaman önce genel bakışı kaybetmiştik.

sabit bakış
stare
bak
check it out
sert bakış
scowl
bak
look at

Meg didn't even look at me. - Meg bile bana bakmadı.

Look at this Japanese car. - Bu Japon arabasına bak.

bak
(Bilgisayar) lookup
bak
(Bilgisayar) look in

Look into that, would you? - Onun içine bak, ne dersin?

Look in the phone book. - Telefon rehberine bakın.

bakış açısı
slant
bakış açısı
stance
bakış açısı
(Bilgisayar) elevation
dikmek (bakış)
rest
genel bakış
roundup
genel bakış
general overview
genel bakış
general view
hızlı bakış
(Bilgisayar) quick view
keskin (bakış
penetrating
keskin (bakış)
penetrating
keskin bakış
searching
sürekli bakış
gaze
bak
{f} face

Looking at your Facebook friends' photos is a waste of time. - Facebook'taki arkadaşlarının resimlerine bakmak vakit kaybıdır.

She has an absent look on her face. - Yüzünde dalgın bir bakışı vardı.

bak
look after

I'll look after the children while you go shopping. - Sen alışverişe giderken ben çocuklara bakarım.

Lucy's mother told her to look after her younger sister. - Lucy'nin annesi ona küçük kız kardeşine bakmasını söyledi.

bak
{f} regarding
bak
{f} look

Many nights did he spend, looking up at the stars. - O birçok geceyi yıldızlara bakarak geçirdi.

She looked at me and smiled. - O bana baktı ve gülümsedi.

bakış açısı
contention
bakış açısı
light
bakış açısı
angle
bak
have one's wits about one
bakış açısı
the point of view
anlamlı bakış
regard
arzu dolu bakış
ogle
arzulu bakış
leer
aynı bakış açılı incil yazarları
synoptist
aşıkane bakış
ogle
bak
(abbr. for bakınız) see; cf. (compare)
bak
{k} women's lib
bak
behold
bak
{ü} lo
bak
{k} Till when
bak
{k} Until when? till when
bak
{k} no way
bak
vide

Let me have a look at your video camera. - Video kamerana bir bakayım.

bak
or else
benim bakış açıma göre
in my point of view
boş bakış
a blank look
boş boş bakış
vacuity
bön bön bakış
vacancy
davetkâr bakış
come on
davetkâr bakış
come hither look
dik bakış
gaze

Tom lowered his gaze. - Tom dik dik bakışını indirdi.

dik dik bakış
gaze

Tom lowered his gaze. - Tom dik dik bakışını indirdi.

donuk (bakış)
glassy
düşmanca bakış
glare
evrensel bakış stratejisi
(Ticaret) global focus strategy
genel bakış
survey
genel bakış
conspectus
geniş bakış açılı
panoramic
geniş bakış açısı
perspective
geçmişe bakış
retrospection
hoşnutsuzluk belirten bakış
frown
ifadesiz bakış
a blank look
kaçamak bakış
peep
kaçamak bakış
running glance
kaçamak bakış
a surreptitious glance
kişisel bakış açısı ile ilgili
subjective
kötü bakış
glare
kısa bakış
glance
kısa bakış
look in
kızgın bakış
black looks
kızgın bakış
black look
seksi bakış
come on
sert bakış
basilisk look
sıkıntılı bakış
gloom
tatlı bakış
beam
ters bakış
glower
uzaklara dalıp gitmiş bakış
faraway look
yan bakış
sideways glance
yan bakış
squint
yukarıya bakış
upward glance
çekici bakış
eye appeal
Английский Язык - Английский Язык

Определение bakış в Английский Язык Английский Язык словарь

BAK
Basic Aeronautical Knowledge, an initial theory course for trainee pilots
BAK
extension of a backup file (Computers)
bak
Arresting Cable Prefix (e g , BAK-9)
bak
Backup ( bak) - Older version of a batch-file, by using this files you can restore the previous version of such a file if you want that for some reason
bak
Back at KB, when you return
bak
A suffix for filenames indicating a backed-up file You can usually delete bak files, provided you make sure that you have the most recent version and will not be needing the backup at any stage
bak
Backup file
bak
Back At Keyboard
bak
a threatening predator, however, Kilrathi do not eat other predators, as they believe them to have an extremely foul taste
Турецкий язык - Турецкий язык
Bakma işi veya biçimi: "Bakışları adamakıllı öfkeli olurdu."- S. Birsel
Bakma işi veya biçimi
(Hukuk) NAZAR
(Osmanlı Dönemi) nigâh
bakış açısı
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
Bakış açısı
görüş açısı
BÂK
(Osmanlı Dönemi) f. Korku, havf, çekinme, sakınma
içe bakış
Deneğin bilincinde olanları izleyerek ruh süreçlerin özellik ve nitelikleri hakkında bilgi vermesi durumu
mahmur bakış
Yumuşak, süzgün bakış
süzgün bakış
Üst göz kapakları biraz kapalı olarak bakış
yan bakış
Yan gözle bakma
yan bakış
Ters bakma
Английский Язык - Турецкий язык

Определение bakış в Английский Язык Турецкий язык словарь

Bak
Bey, Türkçede erkeklerin kullandığı sanlardan birisidir. Diğerleri efendi, ağa, efe, çelebi, ağabey, amca, dayıdır. Eski Türkçedeki biçimi beğ idi
bakış
Избранное