bütünlükte

listen to the pronunciation of bütünlükte
Турецкий язык - Английский Язык
to a nice
bütün
entire

This is my favorite track on the entire disc. - Bu, bütün diskteki favori parçam.

They spent the entire day on the beach. - Onlar bütün günü sahilde geçirdiler.

bütün
all

All the flowers in the garden are yellow. - Bahçedeki bütün çiçekler sarı.

Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. - Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.

bütün
{s} whole

Will he eat the whole cake? - Bütün pastayı yiyecek mi?

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
{s} complete

Having worked on the farm all day long, he was completely tired out. - Bütün gün boyunca çiftlikte çalıştığı için, o tamamen yorgundu.

This isn't completely wrong. - O bütünüyle yanlış değil.

bütün
utter
bütün
{i} gross

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün çocukluk dişlerini bu kibrit kutusunda mı biriktirdin? Bu iğrenç!

You saved all your baby teeth in this matchbox? That's gross! - Bütün bebek dişlerini bu kibrit kutusunda biriktirdin mi? Bu iğrenç!

bütün
the total
bütün
pan

The whole city is in panic. - Bütün şehir panik içinde.

bütün
intact
bütün
every

Everyone in the class is here today. - Bugün bütün sınıf burada.

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
all-out
bütün
full

All the hotels in town are full. - Şehirdeki bütün oteller dolu.

He addressed my full attention to the landscape outside. - Bütün dikkatimi dışarıdaki manzaraya yöneltti.

bütün
thorough
bütün
entirely

You're not entirely wrong. - Sen bütünüyle hatalı değilsin.

Sami is still not entirely satisfied. - Sami hâlâ bütünüyle tatmin olmuş değil.

bütün
integral
bütün
out-and-out
bütün
integrate
bütün
sum total
bütün
continuum
bütün
grand

Grandma walked to the market to buy food for the whole family. - Büyükanne bütün aileye yiyecek almak için markete gitti.

My grandmother told me about her whole life. - Büyükannem kendisinin bütün hayatını bana anlattı.

bütün
monolith
bütün
overall
bütün
all the
bütün
entirety

Examine the question in its entirety. - Soruyu bütünü ile inceleyin.

We need to view this in its entirety. - Bütünüyle bunu incelememiz gerekiyor.

bütün
total

I'm totally not exaggerating. - Bütünüyle abartmıyorum.

Have you been totally honest with me? - Bana karşı bütünüyle dürüst müydün?

bütün
omni-
bütün
aggregate
bütün
holo-
bütün
outright
bütün
aipha
bütün
all out
bütün
{i} ensemble
bütün
{i} complement
bütün
monolithic
bütün
all over the

English has spread all over the country. - İngilizce bütün ülkede yayıldı.

Our trading companies do business all over the world. - Ticari şirketlerimiz bütün dünyada işlerini yaparlar.

bütün
integer
bütün
{s} unbroken
bütün
allout
bütün
teetotal
bütün
holo
bütün
the whole

Tom spent the whole day reading in bed. - Tom bütün gününü yatakta okuyarak geçirdi.

Every Saturday we clean the whole house. - Her cumartesi bütün evi temizleriz.

bütün
{s} sheer
bütün
omni
bütün
{s} undivided
bütün
{s} clear
bütün
{s} solid
bütün
out and out
bütün
totality
bütün
(a) whole, (a) totality
bütün
total, sum
bütün
whole, entire, total; all
bütün
round

They had to work all year round. - Onlar bütün yıl boyunca çalışmak zorundaydılar.

It's warm here all the year round. - Burada bütün yıl boyunca hava sıcak.

bütün
(before plural form) all
bütün
one and only
bütün
whole, entire, total, complete
bütün
large (bill, money)
bütün
unbroken, undivided
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение bütünlükte в Турецкий язык Турецкий язык словарь

Bütün
pan
bütün
Eksiksiz, tam; parçalanmamış
bütün
Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi, bütünü
bütün
Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder."- O. V. Kanık
bütün
Birlik, tamlık
bütün
Parçalanmamış
bütün
Eksiksiz, tam: "Güller bütün güller bu sabah / Bir ağızdan şarkı söyler gibi açıyor her bahçede."- N. Cumalı. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu."- Y. K. Karaosmanoğlu
bütün
Ufaklık, bozukluk olmayan (para)
bütünlükte
Избранное