azar azar

listen to the pronunciation of azar azar
Турецкий язык - Английский Язык
in dribs and drabs
little by little, inch by inch, gradually, bit by bit, in small amounts
little by little
stepwise
gradual
bit by bit

He is getting better bit by bit. - O, azar azar iyileşiyor.

glean
inch by inch
gradually
piecemeal
by inches
by driblets
by degrees
by slow degrees
by dribblets
azar azar içmek
sip
azar azar akmak
dribble
azar azar azaltmak
whittle down
azar azar dağıtmak
dole out
azar azar yemek
peck
azar
telling off
azar
reprimand

James had a great fear of making mistakes in class and being reprimanded. - James derste hatalar yapmaktan ve azarlanmaktan çok korkardı.

The manager reprimanded the man by pounding on the table. - Müdür masaya vurarak adamı azarladı.

azar
rebuke, reproach, talking-to, reproof
azar
objurgation
azar
reproof
azar
slating
azar
reproach
azar
rebuke

He took it for an implied rebuke. - Anlaşilan onu bir azarlama zannetti.

azar
scolding

I gave it up after my father had given me a good scolding. - Babam beni iyi bir azarladıktan sonra ondan vazgeçtim.

I was not scolding you. - Ben seni azarlamıyordum.

azar
tongue lashing; reprehension; jaw; trimming; rocket
azar
earful
azar
talking-to
azar
lashing
azar işitmek
to get a rocket, to get a rap on/over the knuckles
azar işitmek
get an earful
azar işitmek/yemek
to get a dressing down, be rebuked
uzun azar
tirade
Английский Язык - Английский Язык

Определение azar azar в Английский Язык Английский Язык словарь

Azar
The ninth solar month of the Persian calendar
Турецкий язык - Турецкий язык
Küçük ölçülerle
Yavaş yavaş, az az
damla damla
(Osmanlı Dönemi) ALETTEDRİC
ufak ufak
kıdım kıdım
AZAR
(Osmanlı Dönemi) f. Mart ayı
azar
Paylama
azar
ibrani ve Süryani kavimlerinin kullandığı takvimde mart ayı
azar azar
Избранное