aykırılık

listen to the pronunciation of aykırılık
Турецкий язык - Английский Язык
opposition
{i} contradiction
discrepancy
inconsistency
anomaly
contrariety; cross purposes
opposition, disagreement, incongruity
repugnance; solecism
irregularity; contradiction
difference, disagreement; incongruity
contradistinction
incongruity
(Dilbilim,İnşaat) contrast
conflict
{i} repugnance
{i} solecism
cross purposes
{i} contrariety
heterodoxy
{i} irregularity
aykırı
{s} anomalous
aykırı
{e} against

It's against my rules to compromise. - Uzlaşmak benim kurallarıma aykırıdır.

That's against the contract. - O, sözleşmeye aykırıdır.

aykırı
contradictory

What they say is contradictory to their feelings. - Söyledikleri şeyler hissettiklerine aykırı.

aykırı
repugnant
aykırı
counter
aykırı
(Kanun) incompatible
aykırı
cross

If you cross with a red light, it's against the law. - Kırmızı ışığı geçerseniz, bu, yasaya aykırıdır.

aykırılıklar
outliers
aykırı
traversal
aykırı
contrary

What he has said is contrary to fact. - Onun söylediği gerçeğe aykırıdır.

The result was contrary to his expectations. - Sonuç onun beklentilerine aykırıydı.

aykırı
traversable
aykırı
derogatory
aykırı
anti
aykırı
crosswise
aykırı
{s} transverse
aykırı
impolitic
aykırı
{s} antithetical
aykırı
{s} inconsistent
aykırı
athwart
aykırı
{s} heterodox
aykırı
dis
aykırı
crossways
aykırı
{s} incongruous
aykırı
(Hukuk) contrary to

What he has said is contrary to fact. - Onun söylediği gerçeğe aykırıdır.

The result was contrary to his expectations. - Sonuç onun beklentilerine aykırıydı.

aykırı
contradictious
aykırı
thwart
aykırı
against, contrary to; crosswise, transverse, across; incongruous
aykırı
antithetic
aykırı
contrary (to), against, in violation of
aykırı
variance
aykırı
gainst
aykırı
diverging, divergent
edebe aykırılık
indecorum
usa aykırılık
irrationality
Турецкий язык - Турецкий язык
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
(Hukuk) MUGAYERET
tehalüf
Aykırı
marjinal
Aykırı
(Hukuk) MUGAYİR
aykırı
Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen: "Burası Ankara'ya iki günöte, ana yollardan aykırı küçük bir kasabaydı."- R. H. Karay. Çapraz, ters
aykırı
Karşıt
aykırı
Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan
aykırı
Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen
aykırı
Çapraz, ters
aykırı
Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir: "Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir."- Anayasa
aykırı
Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
gerçeğe aykırılık
Gerçeğe uymama, aykırı olma durumu
kurala aykırılık
Dil kurallarına aykırı olarak kelime kullanma, kıyasa muhalefet
aykırılık
Избранное