award a mark of honor, as a medal, to

listen to the pronunciation of award a mark of honor, as a medal, to
Английский Язык - Турецкий язык

Определение award a mark of honor, as a medal, to в Английский Язык Турецкий язык словарь

decorate
{f} dekore etmek
decorate
süslemek

Mary Noel ağacını süslemek için annesine yardım etti. - Mary helped her mother decorate the Christmas tree.

decorate
{f} süsleyip püslemek
decorate
dekore et

Noel ağacını ışıklarla dekore ettik. - We decorated the Christmas tree with lights.

Tom ve Mary balonlarla spor salonunu dekore ettiler. - Tom and Mary decorated the gym with balloons.

decorate
{f} nişan vermek
decorate
duvar kâğıdıyla kaplamak
decorate
boyamak
decorate
(for ile) nişan vermek
decorate
badanalamak
decorate
{f} dekor olmak
decorate
{f} donatmak
decorate
boya/dekore et
decorate
tezyin etmek
decorate
{f} bezemek
decorate
(Askeri) Nişan, rozet takmak
Английский Язык - Английский Язык
decorate
award a mark of honor, as a medal, to
Избранное