avantaj

listen to the pronunciation of avantaj
Турецкий язык - Английский Язык
advantage

I sold the house to advantage. - Evi avantajlı şekilde sattım.

Advances in science and technology and other areas of society in the last 100 years have brought to the quality of life both advantages and disadvantages. - Son 100 yılın bilim ve teknoloji ve topluluğun diğer alanlarındaki gelişmeler hayat kalitesine hem avantajlar hem de dezavantajlar getirdi.

benefit

The costs outweigh the benefits. - Maliyetler avantajlardan daha ağır basar.

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

perk
virtue
(Ticaret) competitive edge
advance

Writers such as novelists and poets don't seem to benefit much from the advance of science. - Romancılar ve şairler gibi yazarlar bilimin avantajından çok fazla yararlanıyor gibi görünmüyorlar.

Mary turned down Tom's advances. - Mary Tom'un avantajlarını geri çevirdi.

start

Tom gave me a head start. - Tom beni daha avantajlı başlattı.

whip hand
head start

Tom gave me a head start. - Tom beni daha avantajlı başlattı.

advantage, head start, perk
odds

The odds are in his favor. - Avantajlar ondan yana.

I offered him odds of 3 to 1. - Ona üçe birlik avantaj önerdim.

vantage
avail
facility
account
high ground
avantaj birinde olmak
gain the upper hand
avantaj birine geçmek
gain the upper hand
avantaj elde etmek
(Politika, Siyaset) take advantage

I want to take advantage of it. - Ondan avantaj elde etmek istiyorum.

avantaj sağlamak
gain advantage
avantaj tanımak
(Politika, Siyaset) accord advantages
avantaj top
(Spor) free ball
avantaj faktörü
advantage factor
avantaj kazanmak
(deyim) get the edge over
avantaj kazanmak
(deyim) get an edge over
avantaj kazanmak
(deyim) have the edge over
avantaj kazanmak
(deyim) have an edge over
avantaj kullanmak
use one's advantage
avantaj sağlamak
get the whip hand of smb
avantaj tanımak
(Hukuk) to accord advantages
avantaj verilmiş
advantaged
avantaj yakalamak
catch an advantage
avantajlar
advantages

Our plan has lots of additional advantages. - Planımızın bir sürü ekstra avantajları var.

What are the advantages and drawbacks of this method? - Bu metodun avantajları ve dezavantajları nelerdir?

maddi avantaj
pecuniary advantage
mekanik avantaj
mechanical advantage
Турецкий язык - Турецкий язык
Üstünlük sağlayan şey
Teniste eşitliğin bozulması için alınan ilk puan
Yarar, kâr
avantaj
Избранное