are equivalent phrases

listen to the pronunciation of are equivalent phrases
Английский Язык - Турецкий язык

Определение are equivalent phrases в Английский Язык Турецкий язык словарь

worth
değer

Bu konu tartışılmaya değer. - That topic is worth discussing.

Bu sorun tartışılmaya değer. - This problem is worth discussing.

worth
değmek
worth
sahibi
worth
değerli

Bunun ne kadar değerli olduğunu düşünüyorsun? - How much do you think this is worth?

Bir arkadaş az sayıda hazine kadar çok değerlidir. - Few treasures are worth as much as a friend.

worth
kadir
worth
{s} değerinde

Cannes'daki Carlton otelinden 40 milyon euro değerinde mücevherler çalındı. - Jewels worth €40-million were stolen in Cannes from the Carlton hotel.

Yeni evrak sistemi 4.000$ değerinde. - The new document system is worth $4,000.

worth
{i} kıymet, değer: It's of very little worth. Kıymeti pek az. Give me five hundred thousand liras' worth of cheese. Bana beş yüz bin liralık
worth
{i} değerli şey
worth
{s} layık

Layık olduğunu düşündüğümüz kimseyi seçeceğiz. - We will elect whoever we believe is worthy.

Bu kitap övgüye layık. - This book is worthy of praise.

worth
(sıfat) değer, layık, bedel, değerinde
worth
(isim) değer, bedel, değerli şey
Английский Язык - Английский Язык
worth
are equivalent phrases

  Расстановка переносов

  are e·qui·va·lent phrases

  Турецкое произношение

  ır îkwîvılınt freyzız

  Произношение

  /ər əˈkwəvələnt ˈfrāzəz/ /ɜr ɪˈkwɪvələnt ˈfreɪzəz/

  Слово дня

  crestfallen
Избранное