aralıklı

listen to the pronunciation of aralıklı
Турецкий язык - Английский Язык
intermittent
sporadic
spasmodic
intermittent, periodic
sparse
episodic
scattered
spaced; at intervals; intermittent
fitful
spaced, having intervals
discontinuous
spaced out
distent
spaced-out
spaced
aralık
space
aralık
gap

The gap between them has narrowed. - Onlar arasındaki aralık daraldı.

aralıklı akım
interrupted current
aralıklı delgileme
interstage punching
aralıklı dikiş kaynağı
stitch welding
aralıklı dizme
spacing
aralıklı dizmek
space
aralıklı hizmet
intermittent duty
aralıklı olarak
intermittently
aralıklı olma
sparsity
aralıklı olma
sparseness
aralıklı olmak
be intermittent
aralıklı süreç
(Ticaret) intermittent process
aralıklı tarama
interlaced scanning
Aralık
{i} December

Christmas Day is December 25th. - Noel, 25 Aralık'tadır.

He will be back a week from today, that is, on December 10. - O, bugünden itibaren bir hafta sonra geri dönecek, yani, 10 Aralıkta.

aralık
interval

I visit my friend's house at intervals. - Ben arkadaşımın evinini aralıklarla ziyaret ederim.

The volcano erupts at regular intervals. - Volkan düzenli aralıklarla püskürür.

aralık
ajar

The door was left ajar. - Kapı aralık bırakıldı.

The door to the house was ajar. - Evin kapısı aralıktı.

aralık
{i} separation
aralık
parenthesis
aralık
{i} hiatus
aralık
{i} aperture
aralık
{i} time
aralık
(Bilgisayar) range from
aralık
interregnum
aralık
gauge
aralık
backlash
aralık
(Bilgisayar) kern at
aralık
(Mekanik) gate
aralık
between

I was not yet born when a war between Japan and the U.S. broke out in December 1941. - Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bir savaşın patlak verdiği Aralık 1941'de henüz doğmamıştım.

The gap between them has narrowed. - Onlar arasındaki aralık daraldı.

aralık
(Denizbilim) slit
aralık
differential
aralık
clearance
aralık
hall
aralık
crack

Tom left the door open a crack. - Tom kapıyı biraz aralık bıraktı.

aralık
half-open
aralık
separation; hiatus
aralık
discontinuation
aralık
interim
aralık
spacing
aralık
remove
aralık
corridor
aralık
{i} break
aralık
{i} rift
aralık
intermission
aralık
half open
Aralık
twelfth and final month of the Gregorian calendar
aralık
range

The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range. - İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür,

Even though Tom eats mostly junk food, he rarely gets sick and his BMI is in the normal range. - Tom çoğunlukla abur cubur yese de, nadiren hastalanır ve Vücut Kitle İndeksi normal aralıktadır.

aralık
discontinuanceation
aralık
space, opening, interval, gap
aralık
interstice
aralık
Dec

In December 1941, the United States was at war. - Aralık 1941 yılında, Amerika Birleşik Devletleri savaştaydı.

He will be back a week from today, that is, on December 10. - O, bugünden itibaren bir hafta sonra geri dönecek, yani, 10 Aralıkta.

aralık
corridor; passageway
aralık
time, interval, moment
aralık
lacuna
aralık
band
aralık
toilet, Brit. water closet
aralık
gap , interval
aralık
ajar, half open
aralık
tone
aralık
juncture
aralık
interspace
aralık
span
aralık
{i} gangway
aralık
mus. interval
aralık
(Nükleer Bilimler) clearence
aralık
{i} daylight
aralık
aperture; time; daylight; gangway; rift
aralık
space, opening, interval, gap, aperture; interval, moment; corridor, passageway; (ay) December; ajar, half-open
çift aralıklı
double spaced
aralıklı
Избранное