apathy demonstrated by an absence of emotional reactions

listen to the pronunciation of apathy demonstrated by an absence of emotional reactions
Английский Язык - Турецкий язык

Определение apathy demonstrated by an absence of emotional reactions в Английский Язык Турецкий язык словарь

indifference
{i} ilgisizlik

En iyi intikam ilgisizlik, küçümsemedir. - The best revenge is indifference, contempt.

İlgisizlik bir ilişki için ölüm öpücüğü ise öyleyse rahatlık bir iş için ölüm öpücüğüdür. - If indifference is the kiss of death for a relationship, then complacency is the kiss of death for a business.

indifference
{i} aldırmazlık
indifference
(Tıp) indiferans
impassiveness
vurdumduymazlık
impassivity
vurdumduymazlık
impassivity
aldırmazlık
indifference
kayıtsızlık

Kayıtsızlık, hoşgörüsüzlüğün en hafif biçimidir. - Indifference is the mildest form of intolerance.

O kayıtsızlık hakkında bir hava üstlendi. - She assumed an air of indifference.

emotionlessness
duygusuzluk
impassivity
duygusuzluk
impassivity
{i} hissizlik
indifference
{i} ilgilenmeme
indifference
{i} önemsizlik
indifference
a matter of indifference ilgilenmeye değmeyen mesele
indifference
{i} tarafsızlık
indifference
{i} duygusuzluk
Английский Язык - Английский Язык
impassivity
impassiveness
stolidity
indifference
emotionlessness
phlegm
apathy demonstrated by an absence of emotional reactions

  Расстановка переносов

  ap·a·thy dem·on·stra·ted by an ab·sence of e·mo·tion·al reactions

  Турецкое произношение

  äpıthi demınstreytıd bay ın äbsıns ıv îmōşınıl riäkşınz

  Произношение

  /ˈapəᴛʜē ˈdemənˌstrātəd ˈbī ən ˈabsəns əv əˈmōsʜənəl rēˈaksʜənz/ /ˈæpəθiː ˈdɛmənˌstreɪtəd ˈbaɪ ən ˈæbsəns əv ɪˈmoʊʃənəl riːˈækʃənz/

  Слово дня

  boeotian
Избранное