any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era

listen to the pronunciation of any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era в Английский Язык Турецкий язык словарь

dinosaur
dinozor

Dinozorların çok uzun zaman önce nesilleri tükenmiştir. - Dinosaurs became extinct a very long time ago.

Bir bakıma uzun boyunlu ve dişsiz çok büyük çenesi olan dev dinozorlar gibi şu görüntüler ortaya çıktı. - Those shadows appeared in a way like giant dinosaurs, with a long neck and a very big jaw without teeth.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
Английский Язык - Английский Язык
dinosaur
any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era

  Расстановка переносов

  a·ny of nu·mer·ous ex·tinct ter·res·tri·al reptiles of the Mes·o·zo·ic e·ra

  Турецкое произношение

  eni ıv numırıs îkstîngkt tırestriıl reptaylz ıv dhi mesızōîk erı

  Произношение

  /ˈenē əv ˈno͞omərəs əkˈstəɴɢkt tərˈestrēəl ˈreptīlz əv ᴛʜē ˌmesəˈzōək ˈerə/ /ˈɛniː əv ˈnuːmɜrəs ɪkˈstɪŋkt tɜrˈɛstriːəl ˈrɛptaɪlz əv ðiː ˌmɛsəˈzoʊɪk ˈɛrə/

  Слово дня

  capitulate
Избранное