any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era

listen to the pronunciation of any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era
İngilizce - Türkçe

any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

dinosaur
dinozor

Dinozorların çok uzun zaman önce nesli tükendi. - Dinosaurs died out a very long time ago.

O, dinozorun sadık minyatürüne baktı. - He stared at the faithful miniature of the dinosaur.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
İngilizce - İngilizce
dinosaur
any of numerous extinct terrestrial reptiles of the mesozoic era

  Heceleme

  a·ny of nu·mer·ous ex·tinct ter·res·tri·al reptiles of the Mes·o·zo·ic e·ra

  Türkçe nasıl söylenir

  eni ıv numırıs îkstîngkt tırestriıl reptaylz ıv dhi mesızōîk erı

  Telaffuz

  /ˈenē əv ˈno͞omərəs əkˈstəɴɢkt tərˈestrēəl ˈreptīlz əv ᴛʜē ˌmesəˈzōək ˈerə/ /ˈɛniː əv ˈnuːmɜrəs ɪkˈstɪŋkt tɜrˈɛstriːəl ˈrɛptaɪlz əv ðiː ˌmɛsəˈzoʊɪk ˈɛrə/

  Günün kelimesi

  zeugma