any alcoholic beverage

listen to the pronunciation of any alcoholic beverage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any alcoholic beverage в Английский Язык Турецкий язык словарь

beer
{i} bira

Bira şişeleri camdan yapılır. - Bottles of beer are made of glass.

Likör dükkânından bir şişe bira satın aldım. - I bought a bottle of beer at the liquor store.

beer
(isim) bira
booze
içki

İçki içmek cevaptır ama şimdi soruyu hatırlayamıyorum. - Booze is the answer, but now I can't remember the question.

İçkiyi nerede tutuyorsun? - Where do you keep the booze?

booze
kafayı çekmek
beer
önemsiz kimse
beer
alkollü veya alkolsüz olarak bitki kökleri
beer
beer barrel bira fıçısı
beer
beer garden bira icilen açık hava lokantası
beer
şeker veya maya ile hazlrlanmlş herhangi bir içki
beer
arpasuyu
beer
değersiz şey
booze
içmek

İçki içmek cevaptır ama şimdi soruyu hatırlayamıyorum. - Booze is the answer, but now I can't remember the question.

booze
kafayı çek
booze
{i} cümbüş
booze
boozerayyaş kimse
booze
alkol
booze
(fiil) içki içmek, kafayı çekmek (Argo), alem yapmak (Argo)
Английский Язык - Английский Язык
booze
beer
grog
any alcoholic beverage

  Расстановка переносов

  a·ny al·co·hol·ic bev·er·age

  Турецкое произношение

  eni älkıhälîk bevrîc

  Произношение

  /ˈenē ˌalkəˈhälək ˈbevrəʤ/ /ˈɛniː ˌælkəˈhɑːlɪk ˈbɛvrɪʤ/

  Слово дня

  facile
Избранное