anket

listen to the pronunciation of anket
Турецкий язык - Английский Язык
Questionnaire

It would only take a few minutes for you to fill out this questionnaire. - Bu anketi doldurman sadece birkaç dakika alır.

Each month, a gift certificate worth 10,000 yen will be given to thirty people chosen at random who have completed this questionnaire. - Her ay, 10.000 yen değerinde bir hediye sertifikası bu anketi tamamlayan rastgele seçilmiş otuz kişiye verilecektir.

survey

According to a survey, three in five people today are indifferent to foreign affairs. - Bir ankete göre, insanların beşte üçü uluslararası konulara ilgisiz.

I don't trust these surveys. - Bu anketlere güvenmiyorum.

Gallup poll
statistical study
inquiry
public survey, inquiry, questionnaire
list
(Pisikoloji, Ruhbilim) interview
{i} questionary
anket yapmak
Poll
anket düzenlemek
take a poll
anket uygulanan grup
panel
anket yapmak
to take a poll
anket yapmak
to take a poll, to investigate, to conduct a survey, to make a survey
anket yapmak
carry out a poll
anket yapmak
conduct a poll
anketler
(Bilgisayar) surveys

I don't trust these surveys. - Bu anketlere güvenmiyorum.

According to the papers, François Bayrou is going up again in the surveys. - Gazetelere göre, François Bayrou anketlerde tekrar yükseliyor.

yeni anket
(Bilgisayar) new survey
anket yapmak
conduct a survey
anketler
polls

In the polls, both parties are on par. - Anketlerde iki parti de eşit.

I don't think we can trust the polls to tell us what the general populace thinks about the candidates. - Genel halkın adaylar hakkında ne düşündüğünü anketlerin bize söylemesine güvenebileceğimizi sanmıyorum.

anketler
the polls
savunma planlama anket formu (NATO)
(Askeri) defense planning questionnaire (NATO)
Турецкий язык - Турецкий язык
Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisi, sormaca, soruşturma
Herhangi bir konuda ilgili kişilerce soru yönelterek bilgi toplama işi
soruşturma
sormaca
anket yapmak
Bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
anket
Избранное