an overly wasteful or extravagant individual

listen to the pronunciation of an overly wasteful or extravagant individual
Английский Язык - Английский Язык
profligate
an overly wasteful or extravagant individual

  Расстановка переносов

  an o·ver·ly waste·ful or ex·tra·va·gant in·di·vi·du·al

  Турецкое произношение

  ın ōvırli weystfıl ır îksträvıgınt îndıvîcıwıl

  Произношение

  /ən ˈōvərlē ˈwāstfəl ər əkˈstravəgənt ˌəndəˈvəʤəwəl/ /ən ˈoʊvɜrliː ˈweɪstfəl ɜr ɪkˈstrævəɡənt ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

  Слово дня

  sansculotte
Избранное