an organized marketplace where securities are bought and sold

listen to the pronunciation of an organized marketplace where securities are bought and sold
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an organized marketplace where securities are bought and sold в Английский Язык Турецкий язык словарь

stock exchange
borsa

New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı. - The New York Stock Exchange closed for ten days.

New York Amerika'da borsanın merkezidir. - New York is the center of the stock exchange in America.

stock exchange
borsa simsarları topluluğu
stock exchange
menkul kıymetler borsası

New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı. - The New York Stock Exchange closed for ten days.

Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. - The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.

Английский Язык - Английский Язык
stock exchange
an organized marketplace where securities are bought and sold

  Расстановка переносов

  an or·gan·ized mar·ket·place where securities are bought and sold

  Турецкое произношение

  ın ôrgınayzd märkıtpleys hwer sîkyûrıtiz ır bôt ınd sōld

  Произношение

  /ən ˈôrgəˌnīzd ˈmärkətˌplās ˈhwer səˈkyo͝orətēz ər ˈbôt ənd ˈsōld/ /ən ˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈmɑːrkətˌpleɪs ˈhwɛr sɪˈkjʊrətiːz ɜr ˈbɔːt ənd ˈsoʊld/

  Слово дня

  byronic
Избранное