an organized marketplace where securities are bought and sold

listen to the pronunciation of an organized marketplace where securities are bought and sold
Englisch - Türkisch

Definition von an organized marketplace where securities are bought and sold im Englisch Türkisch wörterbuch

stock exchange
borsa

New York Amerika'da borsanın merkezidir. - New York is the center of the stock exchange in America.

Bu şirket, New York Borsasında işlem görüyor. - This company is listed on the New York Stock Exchange.

stock exchange
borsa simsarları topluluğu
stock exchange
menkul kıymetler borsası

New York Menkul Kıymetler Borsası on günlüğüne kapandı. - The New York Stock Exchange closed for ten days.

Şirket, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor. - The company is listed on the Tokyo Stock Exchange.

Englisch - Englisch
stock exchange
an organized marketplace where securities are bought and sold

  Silbentrennung

  an or·gan·ized mar·ket·place where securities are bought and sold

  Türkische aussprache

  ın ôrgınayzd märkıtpleys hwer sîkyûrıtiz ır bôt ınd sōld

  Aussprache

  /ən ˈôrgəˌnīzd ˈmärkətˌplās ˈhwer səˈkyo͝orətēz ər ˈbôt ənd ˈsōld/ /ən ˈɔːrɡəˌnaɪzd ˈmɑːrkətˌpleɪs ˈhwɛr sɪˈkjʊrətiːz ɜr ˈbɔːt ənd ˈsoʊld/

  Wort des Tages

  intercostal
Favoriten