an intentional depression around a drain or scupper that promotes drainage

listen to the pronunciation of an intentional depression around a drain or scupper that promotes drainage
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an intentional depression around a drain or scupper that promotes drainage в Английский Язык Турецкий язык словарь

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Английский Язык - Английский Язык
sump
an intentional depression around a drain or scupper that promotes drainage

  Расстановка переносов

  an in·ten·tion·al De·pres·sion a·round a drain or scup·per that promotes drain·age

  Турецкое произношение

  ın întenşınıl dîpreşın ıraun ı dreyn ır skʌpır dhıt prımōts dreynıc

  Произношение

  /ən ənˈtensʜənəl dəˈpresʜən ərˈoun ə ˈdrān ər ˈskəpər ᴛʜət prəˈmōts ˈdrānəʤ/ /ən ɪnˈtɛnʃənəl dɪˈprɛʃən ɜrˈaʊn ə ˈdreɪn ɜr ˈskʌpɜr ðət prəˈmoʊts ˈdreɪnəʤ/

  Слово дня

  jubilee
Избранное