an indistinct notion, remembrance, or belief

listen to the pronunciation of an indistinct notion, remembrance, or belief
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an indistinct notion, remembrance, or belief в Английский Язык Турецкий язык словарь

impression
{i} izlenim

-O reklam güçlü bir izlenim bırakıyor-Özellikle müzik.O, kafanın içinde kalıyor. - That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.

Sana o izlenimi vermeyi kastetmemiştim. - I didn't mean to give you that impression.

impression
İzlenim

Amerika izleniminiz nedir? - What is your impression of America?

O, banka yöneticisinde olumlu bir izlenim bıraktı. - He made a favorable impression on his bank manager.

impression
etki

O zamanlar genç ve kolay etkilenendim. - I was young and impressionable at that time.

O iyi bir etki yaptı. - He made a good impression.

impression
{i} iz
impression
(Diş Hekimliği) Ağızda dişler üzerinde aljinat ZOE, stenç, alçı, agar, silikon, vb. ölçü maddeleri ile alınan negatif katut; sonra sert alçı bu ölçünün içine dökülerek kalıp ( model ) elde edilir ve teknik laboratuarda protez yapımına geçilir
impression
{i} taklit
impression
bası
impression
(Tıp) impresyon
impression
kanı

Doğruyu söylemediğin kanısındayım. - I get the impression that you aren't telling the truth.

impression
{i} belirti
impression
{i} fikir
impression
{i} damga
impression
bana öyle geliyordu ki impressionableaşrı duygun
impression
(Tıp) İntiba, impressio
impression
kolayca etkileni
Английский Язык - Английский Язык
impression
an indistinct notion, remembrance, or belief

    Расстановка переносов

    an in·dis·tinct notion, remembrance, or be·lief

    Произношение

    Слово дня

    frowzy
Избранное