an improper and unacceptable kind of compromise verdict

listen to the pronunciation of an improper and unacceptable kind of compromise verdict
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an improper and unacceptable kind of compromise verdict в Английский Язык Турецкий язык словарь

quotient verdict
bölüm karar
Английский Язык - Английский Язык
quotient verdict
an improper and unacceptable kind of compromise verdict

  Расстановка переносов

  an im·prop·er and un·ac·cep·ta·ble kind of com·pro·mise ver·dict

  Турецкое произношение

  ın împräpır ınd ʌnäkseptıbıl kaynd ıv kämprımayz vırdîkt

  Произношение

  /ən əmˈpräpər ənd ˌənakˈseptəbəl ˈkīnd əv ˈkämprəˌmīz ˈvərdəkt/ /ən ɪmˈprɑːpɜr ənd ˌʌnækˈsɛptəbəl ˈkaɪnd əv ˈkɑːmprəˌmaɪz ˈvɜrdɪkt/

  Слово дня

  logogram
Избранное